Geneeskunde voor het Volk start pilootproject contact tracing

.

Geneeskunde voor het Volk voerde bij haar patiënten een eerste pilootproject uit rond contact tracing. Dokters en verpleegkundigen testten de huisgenoten van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. “Deze eerste ervaring leert ons hoe belangrijk terreinkennis en een vertrouwensband met de patiënt zijn bij contactonderzoek”, vertelt Sofie Merckx, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en PVDA-volksvertegenwoordiger.

Gezien de overheid op zich laat wachten om contactonderzoek uit te rollen, ging Geneeskunde voor het Volk (GVHV) zelf aan de slag met een pilootproject om te testen, op te sporen en te isoleren. “En dat was een succes”, vertelt Sofie Merckx. “Van de 120 patiënten die we in eerst fase contacteerden, wilden er 89 deelnemen aan het project. Na nader onderzoek bleek het bij 50 patiënten interessant om contacten te testen. Van die 50 patiënten werden er 34 effectief getest op 1 collectief testmoment. Voor ons toont dit het belang van betrokkenheid van de eerste lijn aan bij deze operatie: terreinkennis en vertrouwen zijn essentieel.”

Van de 34 geteste gezinnen testten 2 huisgenoten positief op Covid-19. “Dankzij ons contactonderzoek hebben we dus proactief twee nieuwe corona-gevallen opgespoord en kunnen helpen isoleren”, zegt Sofie Merckx. “Tegelijk hebben we preventief werk verricht met het geheel van 89 gezinnen die we doorheen het project contacteerden door hen te informeren over het virus en te ondersteunen met de maatregelen om besmetting te voorkomen.” 

Zo’n contactonderzoek vraagt een hele inspanning en kennis van het terrein. “Het kostte ons heel wat tijd om iedereen op een juiste manier te contacteren. We belden in totaal 50 uur om 89 gezinnen te bereiken. 31 gezinnen hebben we niet kunnen bereiken in de tijdspanne van de studie”, legt Sofie Merckx uit. “Het kost tijd om iedereen aan de lijn te krijgen, maar ook - en vooral - om het vertrouwen te winnen van wie je aan de lijn hebt om het goed te kunnen doen.” 

Voorlopig blijft het koffiedik kijken hoe er zal worden samengewerkt tussen de aan te werven contactspeurders van de overheid en de gezondheidswerkers in de eerste lijn. “Nochtans is samenwerking broodnodig”, zegt Sofie Merckx. “Het opsporen van contacten kan enkel slagen als het in nauwe samenwerking gebeurt met de eerste lijn. Wij kennen onze patiënten het beste. We roepen de overheid op om van de samenwerking tussen de eerste lijn en de teams van contactspeurders een prioriteit te maken. Wij zijn goed geplaatst om patiënten bij te staan in het toepassen van de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.” 

Want ook dat blijkt niet evident te zijn: maar liefst 30% van de ondervraagde patiënten had de regels voor thuisisolatie niet of onvoldoende toegepast. “Zo’n thuisisolatie is voor veel patiënten niet zo evident, omdat ze de regels niet goed kennen of - heel vaak - omdat ze praktisch niet toepasbaar zijn in hun thuissituatie. Maar ook zijn er nog veel vragen over hoe mensen veertien dagen thuis kunnen blijven van hun werk, ook als ze weinig of niet ziek zijn. Daar moet een oplossing voor komen, mét volledig behoud van loon”, besluit Sofie Merckx.