Geneeskunde voor het Volk start steuncampagne voor vluchtelingen uit Oekraïne

Foto Belga

Geneeskunde voor het Volk veroordeelt de misdadige agressie van Rusland in Oekraïne. De oorlog zorgt voor een zeer ernstige humanitaire crisis en deed al een miljoen mensen op de vlucht slaan. Wij kunnen niet werkeloos staan toekijken. Daarom lanceert Geneeskunde voor het Volk een campagne om Dokters van de Wereld te steunen in hun hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Doe een gift op het rekeningnummer BE31 9795 8087 0155, met vermelding van “Solidariteit vluchtelingen Oekraïne”.

Duizenden gezinnen (vooral vrouwen en kinderen) zijn in allerijl uit Oekraïne gevlucht zonder water, voedsel of warme kleren. In de buurlanden wordt de solidariteit met weinig middelen georganiseerd. Mensen zamelen voedsel, dekens en medisch materiaal in. Op veel plaatsen is in onderdak voorzien om vluchtelingen te helpen.

Alle vluchtelingen, ongeacht hun huidskleur of afkomst, moeten het recht hebben om oorlog te ontvluchten. Het is onaanvaardbaar dat vluchtelingen van Afrikaanse origine worden gediscrimineerd en aan de grenzen worden geweigerd.

Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Alle diplomatieke middelen moeten worden ingezet om deze oorlog op een vreedzame manier te beëindigen. Ondertussen hebben de slachtoffers van de oorlog nood aan ondersteuning.

Daarom start Geneeskunde voor het Volk een geldinzameling. De opbrengst wordt integraal doorgestort aan de ngo Dokters van de Wereld voor hulpprojecten ten behoeve van de slachtoffers van deze oorlog. De projecten van Dokters van de Wereld zijn erop gericht de toegang tot zorg en geneesmiddelen te verzekeren en om voldoende medisch noodmateriaal te leveren voor hun psycho-medische teams.

Doe een gift op het rekeningnummer BE31 9795 8087 0155, met vermelding van “Solidariteit vluchtelingen Oekraïne”.