Gerechtigheid voor spoorwerkers die blootgesteld werden aan een gevaarlijke stof: de NMBS was op de hoogte en deed niets

Bij de start van het proces in 2018 verzamelden de spoorwerkers zich voor de rechtbank in Gent. (Foto Sonja Welvaert)

De correctionele rechtbank in Gent heeft vandaag de NMBS veroordeeld voor het blootstellen van spoorwerkers aan de uiterst giftige stof chrome-6 (of hexavalent chroom). “Eindelijk gerechtigheid”, zegt Tom De Meester, Vlaams parlementslid en woordvoerder van de PVDA, verheugd.

Het is een historische veroordeling die vanochtend werd uitgesproken op de correctionele rechtbank van Gent. Het eerste proces over chroom-6 in België. De giftigheid van de stof is nochtans zeer bekend.

Het vonnis voor de NMBS is erg streng, omdat het spoorbedrijf op de hoogte was van de risico’s bij het gebruik van deze stof. In Nederland bijvoorbeeld was het probleem al jaren bekend en werden meerdere processen gevoerd. Erger nog, de preventiedienst van de NMBS heeft in 2008 al een nota van 18 bladzijden geschreven over de “gezondheidsrisico’s verbonden aan het werken met chroom-6”. In die nota worden alle gevaren omschreven. Terwijl de meerderheid van de verantwoordelijken in de ateliers alle noodzakelijke maatregelen nam, werd in het atelier van Gentbrugge niets gedaan. Er werd geen enkele risicoanalyse gemaakt, geen enkele individuele of collectieve preventiemaatregel genomen. Het vonnis bevestigt dat de NMBS nagelaten heeft de arbeiders in Gentbrugge voldoende bescherming te bieden tegen chroom-6.

Op Facebook verheugt Tom De Meester zich over deze veroordeling: “Ik ben blij voor de spoorwerkers en syndicalisten die gevochten hebben voor gerechtigheid. De rechtbank heeft hen vandaag gelijk gegeven. Het is een belangrijk en principieel vonnis!”

Ziektes kunnen soms 10 tot 15 jaar na de blootstelling aan chroom-6 opduiken. De PVDA is verheugd over deze veroordeling, maar blijft ook vragen dat alle arbeiders die met chroom-6 in contact zijn geweest, onderzocht worden. Een schaduwzijde: er is geen schadevergoeding voorzien, te betalen door de NMBS, voor de spoorwerkers die met chroom-6 in contact kwamen. Een beslissing die een afgevaardigde doet steigeren: “Als gevolg van obscure wetten blijken de arbeiders die blootgesteld werden geen recht te hebben op een schadevergoeding. Zelfs als ze ziek worden, kunnen ze geen beroep doen op de NMBS. Dat revolteert me.”

De rechter veroordeelde de NMBS tot een boete van 210.000 euro. Gedurende anderhalf jaar (2014-2015) werden een zeventigtal spoorwerkers blootgesteld aan chroom-6, tijdens de ontmanteling van oude treinstellen van het type MR-75. Sommigen van hen zouden hieraan gestorven zijn. De NMBS kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.