Gezondheidsnoodtoestand en activering pandemiewet: "Geen vrijspel voor de regering"

Foto Belga

De federale regering kondigde dinsdag voor het eerst aan dat ze, gezien de stijgende coronabesmettingen, de gezondheidsnoodtoestand wil uitroepen en de pandemiewet wil activeren. “Dat betekent dat de regering weer vrijspel krijgt om door te gaan met dezelfde maatregelen. Om het virus te bestrijden hebben we een totaal andere aanpak nodig", zegt Nabil Boukili, volksvertegenwoordiger van de linkse PVDA.

Nabil Boukili: Het is zorgwekkend dat de cijfers weer stijgen, en men moet maatregelen nemen. Maar de pandemiewet in werking stellen is, eens te meer, een recycling van de maatregelen en het catastrofale crisisbeheer die ons hier hebben gebracht. Achter de pandemiewet gaan volmachten schuil. Wij hebben destijds tegen de volmachten gestemd, en ons standpunt is sindsdien niet veranderd: om de best mogelijke beslissingen te nemen, hebben we een democratisch debat nodig, waarin het zorgpersoneel en de werknemers, die als eersten betrokken zijn, moeten gehoord worden. Het besluit tot activering van de pandemiewet moet binnen twee weken door het parlement worden bekrachtigd. “De maatregelen kunnen evenwel vóór die datum van kracht worden. Het Parlement zal er pas achteraf bij betrokken worden”, aldus Nabil Boukili. De regering zet het parlement buitenspel.

 

Nabil Boukili wijst op de gevaren voor de democratie: De noodtoestand uitroepen heeft belangrijke gevolgen, omdat dat de regering grote bevoegdheden geeft. Wij maken ons zorgen over de gevolgen voor onze democratische rechten en vrijheden. We hebben nood aan een democratisch debat over gezondheidsmaatregelen, maar eveneens aan een ruimer debat. Zo stonden het recht op meningsuiting en het betogingsrecht onder druk, vooral sinds het uitbreken van de pandemie. Denk maar aan de recente sociale bewegingen tegen de loonstop, de woede over de energieprijzen of de klimaatbetogingen: Het zou onaanvaardbaar zijn als de regering de gezondheidssituatie zou gebruiken om dit groeiende protest de mond te snoeren. Gezondheidsmaatregelen zijn noodzakelijk, maar dienen evenredig te zijn en de democratische rechten te waarborgen.

 

Voor de linkse volksvertegenwoordiger is een totaal andere aanpak nodig om het virus te bestrijden: “We moeten de patenten op vaccins durven opheffen, investeren in de eerste lijn en goede tracing - ook op de scholen - zorgen voor ondersteunende maatregelen zoals loongaranties voor mensen in quarantaine, en investeren in structurele preventiemaatregelen zoals ventilatie in de scholen. Dit is allemaal niet gebeurd. Laat de regeringen daarmee beginnen in plaats van de noodtoestand te activeren.