#Graaidag valt dit jaar al op 9 januari: na zes dagen werk verdient een CEO evenveel als een werknemer op een jaar

.

Naar internationaal voorbeeld, maakt de linkse partij PVDA elk jaar #Graaidag bekend. Dat is de dag waarop een doorsnee CEO van een BEL20-bedrijf evenveel heeft verdiend als een doorsnee werknemer op een heel jaar tijd. Dit jaar valt Graaidag al op 9 januari. Dat wil zeggen dat op amper zes werkdagen een CEO verdient, waar een werknemer een jaar zal voor moeten werken. Dat zegt veel over de loonspanning in ons land. De PVDA wil dat elk bedrijf de loonspanning binnen de onderneming publiceert, zoals in Nederland.

Om #Graaidag te bepalen, baseert de studiedienst van de PVDA zich op de cijfers van de studie van de Vlerick Business School over de salarissen van CEO's in België. Het Vlerick-rapport toont de schokkende loonspanning in België. Tussen 2014 en 2018 is het verschil in de verloning tussen managers van de BEL20-bedrijven en van werknemers bovendien nog toegenomen. CEO's zagen hun salaris met 16% toenemen, werknemers moesten zich tevreden stellen met een verhoging van 5,5%.

"In tijden van kinderarmoede, wooncrisis en loonbevriezingen is een debat over de toenemende loonspanning meer dan ooit aan de orde”, aldus Peter Mertens. “Veel werknemers halen met moeite het einde van de maand, terwijl een kleine groep topmanagers zich steeds rianter bedient met loonsverhogingen, bonussen en dividenden. Die spanning is absurd groot geworden. Wij willen op zijn minst dat elk bedrijf de loonspanning binnen het bedrijf publiceert, net zoals dat in Nederland gebeurt. Dan kan het debat tenminste worden aangegaan”, zegt Mertens.

“Natuurlijk is het ook een ideologisch debat”, zegt Mertens. “Het gaat om respect voor diegenen die de welvaart creëren, respect voor elke dag die naar arbeid gaat. Van de vrucht van hun arbeid zien werknemers steeds minder terug, terwijl een steeds groter deel naar het top-management en de aandeelhouders vloeit. Dat is niet houdbaar. Wij willen dat de politiek van loonbevriezing eindelijk stopt, en dat ook de minimumlonen worden opgetrokken tot 14 euro per uur.”

Cijfers:

  • Mediaan loon in België: 43 709 euro (bron: Statbel)
  • Mediaan salaris van een CEO van een BEL20-bedrijf : 1,875 miljoen euro (bron: Vlerick Business School)

Volg de PVDA op de voet