Gratis openbaar vervoer: de PVDA wil er zo snel mogelijk werk van maken

Photo R/DV/RS / Flickr

De PVDA is blij dat steeds meer partijen zich achter de invoering van gratis openbaar vervoer scharen, ook al hebben ze het voorstel jarenlang van tafel geveegd. De partijen moeten nu echt actie ondernemen en niet enkel loze beloftes doen. Het openbaar vervoer moet met onmiddellijke ingang gratis worden, niet in 2024 maar nu!

Youssef Handichi, Brussels PVDA-parlementslid: “In 56 Europese steden is het openbaar vervoer al gratis. In Frankrijk wordt het in steeds meer steden ingevoerd. Ook de stad Rijsel is het van plan. Dat zou gratis vervoer betekenen in een regio die wat oppervlakte betreft vergelijkbaar is met Brussel. Het stemt ons gelukkig dat ook in België steeds meer partijen voor dat idee gewonnen zijn.”

En hij vertelt verder: “Wij willen dat mensen de ecologische transitie als positief ervaren, dat ze zich erbij betrokken voelen zodat ze de auto aan de kant laten en zich op een andere manier gaan verplaatsen. En dat kunnen we bereiken door alternatieven te ontwikkelen die mensen voelen in hun portemonnee, zoals gratis openbaar vervoer. Met de invoering van een CO2-taks en andere groene taksen, bereik je vooral dat de mensen een afkeer krijgen van klimaatmaatregelen. Terwijl het enorm belangrijk is dat we de mensen meekrijgen, met positieve maatregelen zoals gratis openbaar vervoer. Dat is een veel betere manier om het klimaat te redden. En dat is dringend nodig.”

De PVDA wil ook niet dat de reizigers nog eens geconfronteerd worden met beloftes die dan niet ingelost worden. Françoise De Smedt, Brussels PVDA-parlementslid: “De verklaringen die de PS en cdH vandaag afleggen, mogen niet beperkt blijven tot wat loze verkiezingsbeloftes. Dat is waar wij het meest schrik voor hebben. In 2009 stond in het programma van cdH de invoering van gratis vervoer tegen 2013 en ook de PS had het er toen over. Die twee partijen kwamen daarna in de Brusselse regering en tijdens die legislatuur zijn de tarieven voor het openbaar vervoer in Brussel sneller gestegen dan ooit.”

En ze voegt eraan toe: “In 2016 heeft de PVDA in het Brusselse parlement een resolutie ingediend met de vraag een haalbaarheidsstudie uit te voeren over de invoering van gratis openbaar vervoer. Alle partijen die nu plots voor gratis openbaar vervoer zijn, zoals de PS en cdH, hebben dat voorstel toen weggestemd. Dat ze eens stoppen met dat hypocriete gedrag.”

En tot besluit: “We zullen in het parlement een tekst indienen om gratis openbaar vervoer in te voeren. We zullen zien welke partijen zich dan achter ons zullen scharen. We moeten nu actie ondernemen, en niet wachten tot 2024. Voor het klimaat is het één voor twaalf, en we moeten dringend concrete maatregelen nemen die snel kunnen worden ingevoerd.”

Volg de PVDA op de voet