Haal het Covid-19-vaccin uit handen van BigPharma: PVDA steunt Europees Burgerinitiatief

Foto Shutterstock

Onder de slogan “Geen winst op de pandemie” wil een Europees Burgerinitiatief de Europese Commissie verplichten het Covid-19-vaccin uit de handen van de farmaceutische multinationals te halen. De Burgercoalitie wil dat een vaccin beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen, en eist ook volledige transparantie en publieke controle. Het initiatief wordt gesteund door vakbonden, sociale bewegingen, ngo's en activisten in tien landen. Ook de PVDA steunt dit Europese burgerinitiatief ten volle.

Een vaccin moet een centrale rol spelen in de strijd tegen Covid-19. De Europese Commissie sloot daarom miljardencontracten af met verschillende farmaceutische multinationals. Het is dus de belastingbetaler van de verschillende Europese landen die betaalt voor de ontwikkeling, productie en aankoop van het vaccin. Maar de voorwaarden blijven wel geheim. Ook het vaccin zelf blijft, ondanks publieke financiering, eigendom van de farmaceutische multinationals. De farmaceutische industrie beslist straks dus zelf over hoeveel vaccins ze produceren en aan welke prijs ze die verkopen. “Wij betalen vandaag drie, vier keer voor dit vaccin. Een ware hold-up op onze sociale zekerheid. Het Burgerinitiatief heeft volledig gelijk als het zich afvraagt waarom het vaccin dan het privé-eigendom van een farmabedrijf moet zijn”, stelt Marc Botenga, Europees parlementslid voor de PVDA.

Bovendien zijn veel mensen ongerust over mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Dat heeft mede te maken met een wijdverspreid wantrouwen in de farmaceutische industrie, die draait op winstbejag. Het vaccin uit de handen van de farmaceutische industrie halen en onder publieke controle brengen, is belangrijk om te verzekeren dat de gezondheid van de bevolking centraal staat, niet de beurscijfers van het farmaceutisch grootbedrijf.

“De Europese Commissie stemt ermee in dat landen een deel van de financiële aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van de vaccins op zich moeten nemen. Dat is 100% immuniteit voor de farma-industrie. Zoiets is ongezien. We moeten de resultaten van de klinische proeven publiceren, en totale transparantie garanderen”, eist Marc Botenga.

Het Burgerinitiatief wijst er ook op dat geen enkel bedrijf over voldoende productiecapaciteit beschikt om de hele wereld van de nodige en veilige vaccins te voorzien. Door te vermijden dat één of enkele bedrijven straks via octrooien en patenten een monopolierecht krijgen op het vaccin, en dus meerdere bedrijven het kunnen produceren, komen er grotere voorraden beschikbaar, ook in armere landen. De initiatiefnemers van “Geen winst op de pandemie” citeren als voorbeeld het poliovaccin, uitgevonden door de Amerikaanse onderzoeker Jonas Salk. Gezien de grote noodzaak om de verlammende ziekte te overwinnen, bracht Salk zijn vaccin op de markt zonder octrooi. Daardoor raakte polio in vele delen van de wereld uitgeroeid.

Via een unieke samenwerking met meer dan tien linkse partijen uit heel Europa, samen met de fractie van Europees Verenigd Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement, lanceerde de PVDA in juni zelf een petitiecampagne om de druk op de Europese Commissie op te voeren en de invloed van de farmaceutische lobby in te perken. “In het Europees Parlement heb ik de macht van de farmalobby gezien. Daarom is dit Burgerinitiatief zo belangrijk. Tegenover de macht van de farmaceutische multinationals, hebben we nood aan een sterke sociale beweging, doorheen Europa. Gezondheid moet voorrang krijgen op de winsten van de farmaceutische multinationals”, besluit Botenga.

Europese burgers hebben het recht om zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te wenden met een Europees burgerinitiatief om een concrete wetswijziging voor te stellen. Om een initiatief door de Commissie in overweging te laten nemen, moeten minstens 1 miljoen mensen uit de hele EU het ondertekenen. U kunt het Burgerinitiatief hier steunen: https://noprofitonpandemic.eu