Half miljard euro overwinst Engie-Electrabel in eerste kwartaal 2022: hoe lang blijft de regering nog rondjes draaien?

.

“Hoe lang mag Engie-Electrabel de overwinsten nog blijven opstapelen vooraleer de overheid ingrijpt? Hoog tijd om de overwinsten af te romen en de opbrengst in te zetten om de energieprijzen te blokkeren”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens. 

Engie-Electrabel boekte in de eerste drie maanden van dit jaar meer dan een half miljard euro extra winst met de Belgische kerncentrales. De energiemultinational publiceerde vandaag zijn financiële cijfers voor het eerste kwartaal van 2022. De PVDA legt het wetsvoorstel-Mertens op tafel dat de overwinsten afroomt via een bijzondere taks.

“Deze cijfers bewijzen opnieuw zwart op wit dat Engie-Electrabel enorme overwinsten binnenrijft dankzij de exploderende energieprijzen”, aldus Peter Mertens. “Eerder dit jaar bevestigde de energiemultinational in zijn jaarrekening het bedrag van 1 miljard euro overwinsten in 2021. Daar komt in de eerste drie maanden van 2022 nu nog een half miljard euro bij.”

De financiële cijfers van Engie-Electrabel bevestigen de berekeningen van de PVDA-studiedienst. Die raamde de overwinsten van de Belgische kerncentrales voor 2022 op minimaal 1,4 miljard euro. “In realiteit zal het dus nog een pak meer zijn, aangezien de elektriciteitsprijzen ondertussen verder door het dak blijven gaan”, vult Peter Mertens aan.

De PVDA wijst naar de liberalisering van de energiesector als schuldige voor de huidige energiecrisis. “Dat de crisis op de gasbeurzen zich als een uitslaande brand op de elektriciteitsmarkt verspreidt, hebben we aan de liberalisering op Europees niveau te danken. Die zorgde voor een koppeling van de elektriciteitsprijs aan die van gas. Daardoor kan Engie-Electrabel vandaag zijn nucleaire stroom vier keer duurder verkopen, ook al zijn de productiekosten met geen euro toegenomen.” De PVDA vraagt de federale regering de overwinsten af te romen en de opbrengsten in te zetten om de energieprijzen te kunnen blokkeren.