Foto Europese Commissie

Dertig jaar geleden tekenden de Europese leiders het Verdrag van Maastricht. In deze tekst werden de basisprincipes van de Europese Unie zoals we die vandaag kennen, neergeschreven: concurrentie, sociale dumping, besparingen, liberalisering van de energiemarkt ... Allemaal zaken waar we vandaag de de gevolgen van voelen. In zijn boek ‘Hoe durven ze?’ (2011) wijdde Peter Mertens, algemeen secretaris van de PVDA, een hoofdstuk aan dit thema.

> Download het hoofdstuk hier