Foto: Fabienne Pennewaert

De vakbonden roepen op tot een mobilisatie deze vrijdag om de wet van 1996, die reële loonsverhogingen verbiedt, te herzien. De PVDA steunt uiteraard de eis en komt die dag mee op straat. De partij wijst erop dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de werkende klasse in de komende twee jaar aan koopkracht inboet.

"Uit officiële cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de kosten van het levensonderhoud in 2021 en 2022 zo sterk zullen stijgen (+ 4,3%) dat ze de combinatie van de loonindexering (+ 3,2%) en de door de regering opgelegde maximale loonsverhogingen (+ 0,4%) zullen overstijgen. Dat wil zeggen dat de koopkracht van de werkende bevolking in 2021-2022 met ten minste 0,7% gaat dalen. Dat is onhoudbaar", zegt Raoul Hedebouw, fractieleider van de PVDA in de Kamer.

De woordvoerder voegt nog toe: "Voor iemand met een gemiddeld loon betekent dat een verlies aan koopkracht van 317 euro per jaar." Op basis hiervan vraagt Hedebouw "dringende maatregelen om die trend te keren. Concreet eisen wij de intrekking van het koninklijk besluit tot bevriezing van de lonen en de terugkeer naar vrije loonsonderhandelingen in de sectoren."

Voor Raoul Hedebouw is dat alleen maar logisch: "Niet alleen de energieprijzen gaan omhoog maar ook de salarissen van CEO's of de winsten van grote bedrijven. Het dividend van alle beursgenoteerde ondernemingen (met uitzondering van AB InBev) stijgt dit jaar met 20% en bedraagt 5,26 miljard euro. Waarom zouden de lonen als enige moeten worden bevroren? Deze situatie toont eens te meer aan dat de loonblokkeringswet onaanvaardbaar is. Ze moet worden hervormd, zoals mijn overleden collega Marc Goblet en ik hebben voorgesteld.

Zowel Vooruit als PS hadden beloofd van de hervorming van deze wet een prioriteit te maken voor hun deelname aan een nieuwe regering. De vakbonden hebben te kennen gegeven dat zij geen IPA's meer zullen ondertekenen die op grond van deze wet worden opgesteld. Er valt geen minuut te verliezen: de verkiezingsbeloften moeten worden nagekomen en er moet een antwoord worden gegeven op de sociale noodsituatie."


(1) Economische indicatoren voor België nr. 2021-26 2021-07 02
(2) Zie wetsontwerp Goblet - Hedebouw

Verklarende bijlage
De laatste statistieken van de NBB zijn formeel: de kosten van levensonderhoud zullen in 2021-2022 met 4,3% stijgen.(1) Vooral de energieprijzen (20% in 2021) en de prijzen van voedingsmiddelen en diensten zullen stijgen. De "gezondheidsindex", op basis waarvan de lonen worden aangepast, zal volgens de Nationale Bank echter maar met 3,2% stijgen. Die index houdt immers geen rekening met de stijging van de brandstofprijzen.