Hoofdlobbyist GSK leidt ook investeringsmaatschappij van Belgische overheid. PVDA wil dat die belangenvermenging stopt

Als Pascal Lizin spreekt, dan luistert de Belgische toppolitiek. Hier op een handelsmissie in Saoedi-Arabië in 2014. Van link naar rechts: Jean-Claude Marcourt (PS), Pascal Lizin (GSK), Didier Reynders (MR) en prinses Astrid. (Foto Belga)

Het hoofd van de lobbyafdeling van farmamultinational GSK leidt ook een investeringsmaatschappij van de Belgische staat. En dat terwijl GSK van plan is om 935 jobs te schrappen in België, hekelt de PVDA.

Pascal Lizin draagt twee petjes. Hij is tegelijkertijd directeur Externe en Publieke Zaken bij GSK en voorzitter van de FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), een van de grootste publieke portefeuilles van het land.

Die belangenvermenging is onaanvaardbaar voor de PVDA. De partij eist dat de voorzitter van de FPMI uit zijn functies wordt ontheven.

“De FPIM speelt een essentiële rol in het beheer van de investeringen van de Belgische overheid, en dus in het economische beleid van het land”, zegt PVDA-woordvoerder Tom De Meester. “Het gaat om enorme publieke activa die moeten worden beheerd in het belang van de gemeenschap.”

Dat kan niet met de dubbele pet van Lizin. In het kader van zijn functies bij GSK deed hij lobbywerk voor de wet op de aftrek voor octrooi-inkomsten, een fiscale gunstmaatregel die geschreven is op maat van GSK en die er mee voor zorgt dat de multinational maar 0,1% belastingen betaalt in België.

“Uit alles wat Pascal Lizin doet bij GSK en bij de Waalse werkgeversorganisatie blijkt dat er geen enkele garantie is dat hij het voorzitterschap van de FPIM kan bekleden zonder dat er sprake is van belangenvermenging”, zegt Tom De Meester.

“Integendeel, zijn loopbaan is een aaneenschakeling van voorbeelden van hoe hij de politiek en de academische wereld aanwendt in het voordeel van de multinational waarvoor hij werkt. En het is net die multinational die nu 935 jobs wil schrappen in België, ondanks de enorme winsten en de massa’s belastingvoordelen”, aldus De Meester.

De PVDA-woordvoerder wijst ook op de invloed van Lizin op het economische beleid van het Waals Gewest: “In 2016 richtte Waals minister van Economie Marcourt de Waalse Industrieraad op. Deze raad bestaat uit de bestuurders van de grootste bedrijven in Wallonië. Pascal Lizin zetelt daarin voor GSK. Het doel van dit orgaan is concrete aanbevelingen te doen aan de regering om haar industriebeleid te versterken. Het mag niet verrassen dat die aanbevelingen typische werkgeversrecepten zijn: meer flexibiliteit, minder loon, meer belastingvoordelen voor bedrijven, minder vakbondsvrijheid …”

Begin 2019 richtte Marcourts opvolger Jeholet de Waalse Exportraad op. Onder de negen “wijzen” die zijn aangewezen om in het comité te zitten, vinden we opnieuw de onvermijdelijke Lizin.

De dubbele pet van Lizin – hij leidt een groot overheidsorgaan en bekleedt een sleutelfunctie in een gewetenloze multinational – is onaanvaardbaar, vindt de PVDA. Daarom eist de partij dat zijn termijn als voorzitter van het FMIP zo snel mogelijk wordt beëindigd.

“Het recentste verslag van de Greco (Groep van Staten tegen Corruptie) over België (januari 2020) wijst, net als de vorige, op de tekortkomingen van België in de strijd tegen belangenvermenging. Voor de PVDA is de strijd tegen belangenvermenging essentieel.”