Hoorzitting Covidcommissie: de vijf vragen van de PVDA aan ex-premier Wilmès

Sophie Wilmès in 2020 als premier in het parlement. (Foto Wikimedia Commons / Thomasdaems89))

Vandaag werd ex-premier Sophie Wilmès in de federale Covid-commissie op de rooster gelegd over het pandemiebeleid dat ze voerde. “Ze haspelde 2,5 uur lang excuses af”, stelde Sofie Merckx (PVDA) verbaasd vast. “Wij eisen dat Wilmès zo snel mogelijk antwoorden komt geven op de vele kritieken op haar beleid.”

De voormalige eerste minister is de eerste in een rijtje politici die verantwoording moeten komen afleggen voor het gevoerde pandemiebeleid in ons land. “Eindelijk”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx. ”Na 8 maanden, 34 hoorzittingen met experts, terreinactoren en verschillende overheidsinstanties, is het nu de beurt aan de beleidsmakers om zich te komen verantwoorden voor het gevoerde beleid en te antwoorden op de vele kritieken.”

Toch bleef de PVDA-volksvertegenwoordiger op haar honger zitten. “Onwaarschijnlijk. Twee en half uur lang haspelde de ex-premier excuses af om de kritieken op haar beleid te pareren. Wilmès trok geen enkele les uit haar beleid. Het enige dat ze anders zou gedaan hebben? ‘De powerpoints hadden beter gekund.’

Eén beeld van Sophie Wilmès staat in ieders geheugen gegrift. Toen ze als premier in mei voor het eerst het front bezocht, kreeg een ijskoud onthaal. Het personeel van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel keerde haar een voor een de rug toe. “De politiek keert ons ook voortdurend de rug toe wanneer we om hulp vragen”, vertelde een verpleegster. Het beeld ging de wereld rond.

“Voor ons staan deze gedraaide ruggen symbool voor het breder wantrouwen van de bevolking in de regering-Wilmès”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx. “De mensen voelden dat de regering in volle pandemie hun belangen niet verdedigde. De helden van de zorg werden onbeschermd naar de frontlinie gestuurd. Maar eigenlijk voelde de hele werkende bevolking zich niet beschermd door een regering die economische belangen van het grootbedrijf liet voorgaan op de gezondheid van de werkende klasse.”

De PVDA heeft vijf vragen waar Wilmès zo snel mogelijk moet op komen antwoorden.

1. Heeft minister Wilmès spijt van de besparingen van 900 miljoen euro die ze in 2017 als minister van Begroting doorvoerde in de gezondheidszorg? Deze besparingen zorgden ervoor dat het water de zorgsector al vóór de coronacrisis aan de lippen stond. Zou ze deze besparingen vandaag opnieuw doorvoeren?

2. Waarom gaf Wilmès pas op 5 maart 2020 de FOD Volksgezondheid toelating om mondmaskers te bestellen, hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie al een maand eerder, op 7 februari, voor tekorten aan beschermingsmateriaal waarschuwde en de Risk Assessment Group op 21 februari het belang van maskers benadrukte?

3. Is er kostbare tijd verloren tijdens de politieke onderhandelingen voor de Vivaldi-regering naar aanloop van de tweede golf?

4. Wat was de precieze samenstelling van de Gees, de Groep Experts belast met de Exit-Strategie die in het voorjaar 2020 de Nationale Veiligheidsraad adviseerde? Klopt het dat McKinsey-consultants mee aan tafel schoven? Wie waren dat, wat was hun precieze rol en welke vergoedingen kregen ze daarvoor?

5. De bevoegdheidsverdeling ligt ontegensprekelijk aan de basis van het drama dat zich in de woonzorgcentra voltrok. Eind maart 2020 stelde het Comité Hospital and Transport Surge Capacity, dat de ziekenhuiscapaciteit monitort, voor om het roer op federaal niveau in handen te nemen. Een eenheid van commando had mensenlevens kunnen redden. Waarom heeft Wilmès dit voorstel als premier niet verdedigd?

Volg de PVDA op de voet