In 2024 moet ons minimumpensioen € 1.750 zijn door inflatie, berekent de PVDA-studiedienst

.

Iedereen ziet het, de inflatie groeit - 9,65% volgens de laatste cijfers -, het leven wordt steeds duurder. Als we rekening houden met de inflatie, is een minimumpensioen van 1.500 euro in 2019 gelijk aan 1.750 euro in 2024. Dat berekende de studiedienst van de PVDA.

"Met de inflatie zullen de pensioenen van € 1.500 van de regering in 2024 helemaal niet in orde zijn. De gemiddelde prijs van een rusthuis bedraagt nu al € 1.850 per maand. Met € 1.500 in 2024 komen ouderen gewoon niet toe. In plaats van te kibbelen over de inperking van de rechthebbenden op het minimumpensioen, zou de regering Vivaldi zich beter concentreren op het doel van € 1.750 netto", zegt Raoul Hedebouw. "Dat kost uiteraard wat, maar het is perfect betaalbaar", weet de voorzitter van de PVDA.

“Het bedrag van € 1.500 kwam in 2019 niet uit de lucht vallen”, zegt pensioenspecialist Kim De Witte. “Het beantwoordde aan de specifieke noden van gepensioneerden in 2019. Het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek, verbonden aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen, heeft dat grondig berekend. Zij gingen uit van de vraag welke goederen en diensten gepensioneerden zich minimaal moeten kunnen veroorloven om als volwaardige burgers te kunnen leven. Ze kwamen uit op € 1.500 voor ouderen met zorgnood of ouderen met een auto.”

“Bovendien mogen we niet vergeten dat weinig werknemers en zelfstandigen aanspraak zullen maken op het volledige bedrag van het minimumpensioen”, vervolgt De Witte. “Daarvoor is een volledige loopbaan van 45 gewerkte jaren vereist. Maar slechts weinig werknemers en zelfstandigen geraken aan 45 gewerkte jaren. Geen enkel ander land in de wereld heeft zo'n lange pensioenloopbaan. Vrouwen die in 2019 met pensioen gingen, kwamen gemiddeld aan 36,6 loopbaanjaren. Het minimumpensioen waar zij aanspraak op kunnen maken zal slechts € 1.340 zijn (= € 1.647 bruto minimumpensioen in 2024 x 36,6 / 45). Dat is totaal ontoereikend. Daarom eisen wij de mogelijkheid tot een volledig pensioen na 40 jaar loopbaan."

De € 1.500 netto van de regering zullen tegen 2024 grotendeels ingevuld zijn, dankzij de indexering van de pensioenen. "Maar dat is slechts een gelimiteerde reële verhoging. Als we naar de cijfers kijken, investeert Vivaldi niet meer in de pensioenen dan de regering Michel", verklaart Kim De Witte.

Vertrekkende van de berekeningen van het Planbureau voor het minimumpensioen van € 1.500 in 2019, kunnen we aannemen dat de kost van een minimumpensioen van € 1.750 in 2024 gelijk zal zijn aan 0,67 procent van het BBP. “Dat zijn geen peanuts”, geeft Hedebouw toe, “maar de loonsubsidies die deze regering uitdeelt aan de bedrijven, bedragen bijna drie keer zoveel in percentage van het BBP. We zien ook dat de regering beslist om 5 miljard extra te investeren in defensie. Dus neen, het is zeker niet onbetaalbaar. Het is een kwestie van politieke wil."

Download hier ons volledige dossier.