Inkomensbehoud tijdens quarantaine: regering stemt tegen voorstel van PVDA

Sofie Merckx.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis pleit de PVDA voor het behoud van het inkomen van mensen die in quarantaine moeten, en van ouders die voor hun kinderen moeten zorgen omdat de scholen dicht zijn. Gisteren verdedigde PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx het inkomensbehoud in de Kamercommissie Sociale Zaken. Zeker in het licht van de vierde golf en de stroom van mensen die risicovolle contacten hebben gehad, is dit van groot belang. Helaas verzette de regering zich tegen het voorstel. Nochtans is er vandaag een grote noodzaak – zowel vanuit sociaal oogpunt als dat van volksgezondheid – aan een dergelijke regeling.

Al meer dan anderhalf jaar vallen werknemers die in quarantaine zitten of op hun kinderen moeten passen wegens gesloten scholen onder de regeling van tijdelijke werkloosheid. Voor veel werknemers betekent dit 30% loonverlies. Onvoorstelbaar, zeker nu de prijzen voor energie, brandstof en voeding de pan uitrijzen.

“De regering stelt de werknemers – vooral die met een laag inkomen – voor een onmogelijk dilemma: op het einde van de maand de koelkast kunnen vullen of de virusoverdracht stoppen. En dat terwijl we allemaal weten dat de werkplek een van de grootste besmettingshaarden vormt”, zegt Sofie Merckx.

Bovendien wordt – zoals de expertengroep GEMS opmerkt – in de huidige situatie gediscrimineerd tussen degenen die thuiswerken en degenen die dat niet kunnen. Sommigen behouden hun loon, anderen verliezen een deel ervan. De zogenaamde essentiële beroepen kunnen echter dikwijls niet telewerken, en helaas hebben zij in ons land de laagste inkomens.

Ondanks de vele argumenten die Sofie Merckx in de commissie Sociale Zaken aanhaalde, waren alle Vivaldi-partijen, met inbegrip van Vooruit en Groen, tegen het inkomensbehoud.

“Zolang de regering niet de nodige middelen ter beschikking stelt om het virus te bestrijden, zullen wij geen normaal leven kunnen leiden. Het gaat hierbij onder meer om inkomensondersteuning bij quarantaine of kinderopvang, maar ook om andere maatregelen, zoals de massale versterking van ons testbeleid. En men moet ons niet vertellen dat dat te veel kost, want wat echt te veel kost en onze samenleving beschadigt zijn de sluitingen van volledige sectoren, zoals die van het uitgaansleven, of de beperkingen die men nu aan de horeca of de cultuursector oplegt. Om nog maar te zwijgen van de pedagogische en psychologische gevolgen van de lesonderbreking voor de leerlingen”, besluit de PVDA-volksvertegenwoordiger.