Inschakelingsuitkeringen: na het vonnis van de rechtbank wil PVDA aanpassing van de wet

Foto Belga

Afgelopen maart oordeelde de arbeidsrechtbank van Luik in het voordeel van vijftien arbeiders die hun inschakelingsuitkering verloren. Op 10 mei besloot de RVA niet in beroep te gaan. Minister van Werk Dermagne bevestigt dat de regering zich bij de uitspraak neerlegt. De PVDA stelt voor om de wet van 2011, die de beperking van de inschakelingsuitkeringen invoerde, af te schaffen.

De arbeidsrechtbank van Luik oordeelde op 18 maart 2021 dat de beperking in de tijd van inschakelingsuitkeringen, waartoe in 2011 onder de regering Di Rupo werd besloten, een aantasting van het recht op sociale zekerheid betekent. Volgens de rechtbank is deze aantasting niet gerechtvaardigd op grond van het algemeen belang.

In het verleden zijn er al soortgelijke uitspraken geweest. Maar nu tekent de RVA voor het eerst geen beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank. Minister Dermagne verklaarde dat hij de bevoegde instanties ging vragen het vonnis uit te voeren maar zei verder niets over een eventuele herziening van de wet.

Dankzij inschakelingsuitkeringen kunnen werkzoekenden die nog niet genoeg hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, zoals schoolverlaters, een uitkering krijgen om in hun uitgaven te voorzien. De hervorming onder de regering Di Rupo trof (en treft nog altijd) tienduizenden mensen, vooral vrouwen. Volgens de vakbonden werden 50.000 mensen uitgesloten, wat alleen maar heeft geleid tot meer aanvragen bij het OCMW.

Voor volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw is het nu hoog tijd om op de beslissingen van bijna tien jaar geleden terug te komen. Dit is niet de eerste rechterlijke uitspraak tegen de beperking in de tijd van inschakelingsuitkeringen. Nu de RVA impliciet de argumenten van de vakbonden erkent, moeten we een stap verder gaan.

De PVDA heeft een wetsvoorstel om de wet van Di Rupo te herzien. We willen de beperking in de tijd voor uitkeringen afschaffen. We zijn dus van plan ons voorstel snel op tafel te leggen en roepen alle partijen alvast op het te steunen.

Volg de PVDA op de voet