Internationale Vrouwendag - PVDA en Marianne eisen minimumloon van € 14 per uur

.

Vandaag, op 8 maart, de Internationale Strijddag voor Vrouwenrechten, voeren vrouwen wereldwijd actie, op straat en op de werkvloer. “De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is nog steeds groot en zit structureel ingebakken in onze samenleving. Daarom komen wij deze namiddag massaal op straat”, zegt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA. 

“Kassiersters, schoonmaaksters, kinderverzorgsters, zorgkundigen, ... Ze staan allemaal op de eerste rij in de strijd tegen Covid. Veel van de sectoren die blijven draaien, zijn typisch vrouwelijke sectoren zoals de zorg, de poetssector, de distributie... Zij lopen daarbij hoge risico's, vaak voor zeer lage lonen. Daarom eisen wij € 14 per uur als minimumloon”, stelt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en federaal volksvertegenwoordiger. De PVDA diende daarvoor een wetsvoorstel in.

De coronacrisis vergroot de ongelijkheid. “Uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie blijkt dat het loonverlies bij vrouwen in het tweede kwartaal van vorig jaar dubbel zo groot was als dat van mannen. We botsen nu al op een loonkloof van 23,1%. En die zal waarschijnlijk nog toenemen”, zegt De Vries. “Het optrekken van het minimumloon is belangrijk om de loonkloof te verkleinen want vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de groep met de laagste lonen. Er kan geen sprake zijn van gelijkheid zolang er economische ongelijkheid blijft bestaan”, stelt Peter Mertens. “Een minimumloon van € 14 per uur is goed voor iedereen: voor vrouwen én voor de gehele werkende klasse. Die vecht vandaag in het kader van de IPA-onderhandelingen voor een fatsoenlijke loonsverhoging”, vult de voorzitter aan. 

De PVDA en Marianne eisen ook meer daadkracht in de strijd tegen geweld op vrouwen en tegen seksisme. Het blijven hardnekkige problemen. Nog maar pas kwamen twee Gentse verkrachters er vanaf met lage voorwaardelijke straffen. Dergelijke sancties tonen nog maar eens de totale onderschatting van het probleem. “Er ontbreekt een sense of urgency bij onze beleidsmakers. We zien door de coronacrisis het geweld toenemen. Maar ondanks de mooie beloftes van de bevoegde overheden blijven er slachtoffers vallen. Daarom eisen wij een doeltreffende aanpak van het geweld tegen vrouwen”, vult De Vries aan.

Tenslotte leggen beide organisaties op 8 maart de nadruk op het belang van het recht op abortus. Een fel bevochten recht dat in veel landen onder vuur ligt. In eigen land werd het wetsvoorstel dat abortus moet depenaliseren een politieke speelbal tijdens de regeringsonderhandelingen. “Het is onwezenlijk te zien hoe dat wetsvoorstel opgeofferd wordt voor ministerposten. De socialisten, groenen en liberalen staken het voorstel, waar ze allen voorstander van zijn, zonder verpinken in de diepvries. De regering begraaft het dossier. Wat kan je anders afleiden uit het feit dat de commissie die het wetsvoorstel moet onderzoeken nog steeds niet is samengesteld? Wij eisen dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk aan het parlement wordt voorgelegd ”, besluit Maartje De Vries.

De PVDA en Marianne nemen vandaag deel aan de acties in het kader van de Internationale Vrouwendag over heel het land.

Volg de PVDA op de voet