Jos D’Haese (PVDA): “Verplichte gemeenschapsdienst zal jobs kosten in plaats van mensen aan het werk te helpen”

Jos D'Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement

De PVDA reageert scherp op de plannen van de nieuwe Vlaamse regering om een verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in te voeren. “Mensen verplicht taken doen uitvoeren, zonder vergoeding, en daar bovendien de gemeenten voor subsidiëren? Dat gaat geen werk creëren, maar jobs kosten, zegt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement.

 

De Vlaamse regering legt de verplichte gemeenschapsdienst op tafel. Mensen die langer dan twee jaar op zoek zijn naar werk, zouden verplicht en zonder vergoeding taken moeten uitvoeren voor lokale besturen. Volgens de PVDA creëert de regering op die manier geen werk, maar kan de maatregel net jobs kosten.

“In het voorstel van de Vlaamse regering wordt wie langer dan twee jaar werkloos is, verplicht om te werken voor 1.200 euro als alleenstaande en 900 euro als samenwonende”, reageert Jos D’Haese. “Zonder het recht om te weigeren en zonder vergoeding. Met andere woorden: nul-urencontracten.”

“Bovendien zouden steden en gemeenten gesubsidieerd worden om zo’n mensen tewerk te stellen”, gaat D’Haese verder. “Uiteraard gaat dat reguliere, goedbetaalde jobs bij steden en gemeenten verdringen. Werkzoekenden zullen zo onbetaald de jobs moeten invullen die besparing na besparing verdwijnen bij de openbare diensten. Deze maatregel gaat geen werk creëren, maar jobs kosten.”

Door mensen zonder job te verplichten om gemeenschapsdienst uit te voeren, worden mensen volgens de PVDA ook niet naar een volwaardige job begeleid. “Dit soort maatregelen zal mensen stigmatiseren en zal de zoektocht naar een volwaardige job moeilijker maken”, zegt D’Haese.

De PVDA vraagt dat de Vlaamse regering werk maakt van degelijke, goedbetaalde jobs om mensen vooruit te helpen. “Er zijn effectief heel wat noden bij de steden en gemeenten”, zegt D’Haese. “Maar laat ons toch investeren in volwaardige jobs met een goed loon. Zo kunnen we mensen zonder werk echt terug op weg helpen.”


5 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Ivan Mallefroy
  heeft gereageerd 2019-09-14 17:13:52 +0200
  Freddy Hemeleers: u bent blijkbaar nooit beproefd geweest door werkloosheid ofwel bent u ambtenaar of zelfstandige want dan is het gemakkelijk praten en kritiek uiten natuurlijk. Voor oudere werklozen, 60+, die nauwelijks nog aan de bak komen(te oud, te ‘ervaren’, te duur, niet meer mee, niet flexibel genoeg….) zou dit een pure pesterij én vernedering zijn.
  En denkt u misschien dat een werkloze op het totaalinkomen van zijn gezien, geen belastingen betaald? Zeer kortzichtige en egoïstische visie.
 • michel jonckers
  heeft gereageerd 2019-09-14 10:02:02 +0200
  Geen enkel initiatief zou mogen leiden naar een maatschappij die de deur opendoet waar slavernij normaal wordt. We zitten op het ogenblik in een gemeenschap waar het een race to the bottom is. Wat vandaag een goed idee lijkt kan morgen uitgebuit worden. Elke regering heeft de laatste 10 jaar steeds maatregelen ingesteld die de zwaksten van de samenleving treft en niet versterkt. Mensen worden afgestraft omdat ze intellectueel niet meekunnen en worden uitgerangeerd in het reguliere arbeidsmilieu. Nu de deur openen om deze mensen verplicht te laten werken voor een inkomen die niet boven de armoede grens komt. Zorgt er alleen voor dat deze mensen een grotere afkeer hebben tegen beleidsmakers, die vooral erg liberaal denken en niet sociaal. Zorg er liever voor dat bedrijven minder veeleisend worden van hun werknemers zodat er een betere instroom is . Elk bedrijf streeft steeds meer naar witte merels en zoekt goedkopere arbeiders in verre en exotische landen. Om onze eigen bevolking daarvoor af te straffen vind ik eigenlijk een vorm van verraad.
 • Freddy Hemeleers
  heeft gereageerd 2019-09-13 19:43:19 +0200
  Een zeer merkwaardige redenering … blijkbaar uitgedrukt door een jongeling zonder levenservaring en die niet eens begrijpt wat een ‘sociale’ maatschappij inhoud. Wanneer van de werkende klasse wordt verwacht dat deze via zijn belastingen zijn bijdrage levert tot het onderhouden van werklozen, dan mag de werkende klasse ook verwachtingen koesteren dat de werklozen een wederzijdse (en dankbare) bijdrage leveren ten opzichte van de maatschappij op een of andere wijze. Wanneer werklozen maatschappelijk geenszins willen bijdragen tot een wederdienst … dan mag dit eenrichtingsverkeer stoppen ! Het zijn die werklozen die én profiteren van hun uitkering én gaan werken in het ‘zwarte circuit’ die de tewerkstelling ondermijnen !!!
 • Erik Hurts
  heeft gereageerd 2019-09-13 01:04:30 +0200
  Ook ik ben als PVDA-kiezer niet tegen dit initiatief maar het mag niet gaan tegen de gewone werkgelegenheid van gemeentes. Waarom geen gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen (wat mij betreft met een extra dagvergoeding) wanneer het bv. hard gesneeuwd heeft? Kan men dan niet verlangen dat langdurig werklozen sneeuw op de stoep gaan ruimen van bejaarden of gehandicapte mensen? Kan men niet vragen dat men (ook weer tegen een vergoeding die de gemeente Essen nu bv. geeft aan de Chiro) zwerfvuil gaan ruimen? Uiteraard mag het geen jacht op werklozen worden wat bij de NVA wel de bedoeling zal zijn!
 • Domien Declerck
  heeft gereageerd 2019-09-10 15:41:09 +0200
  Dat vind ik integendeel een goed initiatief !! In de jaren ’80 toen ik werkloos was mochten we niks doen : zelfs de stoep van onze buur niet vegen. Als men probeert de mensen een nuttige job te geven van enkele uren per dag, zie ik niet in waarom dit niet zou kunnen. Ik ben nu al meer dan 26 jaar invalide en probeer nog altijd zoveel mogelijk mensen “gratis” te helpen, al heb ik ook maar € 1.200/maand. Blijkbaar is men tegen alles ! En dat zal geen jobs wegnemen, want nu kan een stad (gemeente) het financieel niet aan om nog alle nodige zaken te doen.

Volg de PVDA op de voet