Kamer bespreekt PVDA-voorstel om parlementaire onderzoekscommissie op te richten

Foto Belga

Deze voormiddag, dinsdag 23 juni, buigt de commissie Gezondheid van de Kamer zich over het PVDA-voorstel om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten die de aanpak van de coronacrisis moet evalueren. “We moeten nu dringend leren uit de gemaakte fouten, om beter te doen als er een tweede golf komt”, aldus Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordigster voor de PVDA in de Kamer. Zij hoopt dat de werkzaamheden snel kunnen starten.

“Nu de eerste golf van het coronavirus is gaan liggen, is de tijd aangebroken om de balans van de voorbije maanden op te maken. De GEES, de Groep van Experten belast met de Exit-Strategie, stelt zwart op wit dat er in ons land structurele fouten gemaakt zijn. We kunnen ons deze fouten geen tweede keer veroorloven”, aldus Sofie Merckx. “Dit is het ideale moment om de werkzaamheden aan te vatten om ons land voor te bereiden op een mogelijk tweede golf”.

“We ondervragen de bevoegde ministers nu al weken in het parlement, maar voor heel wat cruciale vragen blijven zij het antwoord steevast schuldig”, legt Sofie Merckx de vinger op de wonde. “Hoe kwamen de richtlijnen voor het dragen van mondmaskers tot stand? Wie hield de uitbreiding van de testcriteria tegen? Wat staat er precies in het contract met de farmaceutische industrie? Waarom duurde het zolang vooraleer het oh zo belangrijke contactonderzoek op gang kwam? Het zijn maar enkele van de vragen waar nooit een antwoord op kwam. Een parlementaire onderzoekscommissie is nodig om elke steen om te draaien en volledige klaarheid te brengen”.

De PVDA lijst in haar voorstel een twintigtal vragen op voor de onderzoekscommissie. “Er moet hierbij bijzondere aandacht gaan naar de gevolgen van de versnippering van de bevoegdheden en de impact van het jarenlange besparingsbeleid. Beide aspecten hebben de strijd tegen het coronavirus extra bemoeilijkt”, stelt Sofie Merckx. “Zo moeten we tot op het bot uitspitten in welke mate het drama dat zich voordeed in onze woonzorgcentra vermeden had kunnen worden dankzij een eenheid van commando op federaal niveau. En we moeten het fijne te weten komen van wie wat beslist heeft toen eind vorig jaar het voorstel op tafel lag om de strategische reserve van mondmaskers te vernieuwen”.

De linkse volksvertegenwoordigster vindt het bijzonder problematisch hoe de betrokken ministers zich nu al in het eigen gelijk proberen te wentelen. “Het is werkelijk ongezien hoe Minister De Block alle verantwoordelijkheid ontloopt. De minister vraagt zich laconiek af ‘welk land beter voorbereid was dan België’. Krasse uitspraak van een minister die besliste de strategische voorraad mondmaskers te laten vernietigen en het nadien naliet deze te vervangen. Ook haar collega vice-premier Koen Geens toont zich weinig kritisch wanneer hij stelt dat ons land ‘het zeker niet slecht aangepakt heeft’. De bikkelharde realiteit is nochtans dat er sinds maart 10.000 mensen zijn overleden aan Covid-19. Veel meer dan wat we redelijkerwijs mochten verwachten. We moeten hier dan ook de nodige lessen uit trekken”, besluit Sofie Merckx.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig