Foto Flickr / jmenj

De PVDA noemt het voorstel van Johnny Thijs – de ex-topman van bpost maar sinds kort voorzitter van Electrabel - om de kerncentrales in ons land nog 20 jaar open te houden ‘absurd’. Volgens de linkse partij is een nieuwe verlenging onverantwoord.

“De kerncentrales zijn gebouwd voor een levensduur van 40 jaar”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes, die lid is van de Kamercommissie Klimaat. “Doel 1 en 2 zullen in 2025 vijftig jaar in gebruik zijn, net als Tihange 1. We hebben vorige winter veel problemen gehad door die reactoren. In 2015 waren die zelfs minder dan 60% van de tijd beschikbaar. En dan roept Electrabel op om sommige reactoren zestig jaar te gebruiken? Daar help je de bevoorradingszekerheid niet mee, integendeel. Het is ook maar de vraag of dat veilig blijft. Electrabel wil de kerncentrales alleen langer openhouden omdat de kerncentrales voor hen de kip met de gouden eieren zijn. In plaats van te investeren in energie van de toekomst, blijven ze snelle winsten maken met afgeschreven kerncentrales uit het verleden.”

De PVDA roept op om te investeren in alternatieven, met name in een volledig duurzaam energiesysteem met ook voldoende opslagcapaciteit. De partij stelt dat dit de enige garantie biedt op bevoorradingszekerheid op lange termijn. 

Volgens het PVDA-parlementslid is Electrabel uit op winstmaximalisatie, terwijl het de kosten naar de maatschappij doorschuift.

Thierry Warmoes bekritiseert Thijs ook inzake het kostenplaatje. Thijs beweerde dat een verlenging van minder dan 20 jaar niet rendabel zou zijn. “Thijs spreekt over een investering van 1,3 miljard euro. In een rapport uit 2018 berekende het Federaal Planbureau dat een uitstel van de kernuitstap Electrabel een winst zou opleveren van 850 miljoen euro per jaar,” argumenteert Warmoes. “Zelfs met minder reactoren win je die investering dus op zeer korte termijn terug. Op 20 jaar spreek je zelfs van monsterwinsten.”

Volgens het PVDA-parlementslid is Electrabel uit op winstmaximalisatie, terwijl het de kosten naar de maatschappij doorschuift. “Ik vraag me af of de kosten voor het bergen van het nucleair afval wel gedekt zijn,” vervolgt Warmoes. “Volgens een recent rapport van Greenpeace zal het verwerken van dat afval maar liefst 10 miljard zal kosten. Als je de kerncentrales nog eens 20 jaar gebruikt, loopt dat bedrag nog op. Dat Thijs dat niet meeneemt in zijn kostenplaatje, is bijzonder zorgwekkend.”

Volgens Warmoes is de kans reëel dat Thijs politieke bondgenoten vindt in het parlement. “De lobby van Engie-Electrabel is bijzonder actief,” zegt hij. “In het kabinet van minister van Energie Marghem waren ze kind aan huis. Begin 2016 vergrootte de minister nog de staatsgarantie van de reactoren, eind 2016 kregen ze van het kabinet ook nog eens een serieus fiscaal cadeau onder de kerstboom. Het is de lobby van Electrabel die de voorbereiding van de kernuitstap jarenlang heeft vertraagd.” Volgens Warmoes past het bedrijf al jarenlang een verrotingsstrategie toe. Daarbij wordt een plan voor de kernuitstap altijd maar uitgesteld, omdat Engie koste wat het kost de verlenging van de centrales willen doorduwen. “Met de PVDA gaan we daarover op tafel blijven kloppen. Zodat het algemeen belang het haalt, niet de belangen van de aandeelhouders van Engie,” besluit hij.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Lizz Printz
    publiceerde deze pagina in Nieuws 2019-10-05 15:35:22 +0200

We hebben jouw steun nodig