.

De Amerikaanse kernbommen moeten ons land uit, zegt de PVDA. Maar willen onze beleidsmakers daar ook echt werk van maken? De PVDA pleit resoluut voor een actief vredesbeleid als hoeksteen van een kernwapenvrije wereld.

Er bestaat een uitstekend instrument om kernwapens de wereld uit te krijgen: het VN-Verdrag op het verbod van kernwapens. Dat verdrag werd vorig jaar ondertekend door liefst 122 landen. Uit een recente studie blijkt dat twee derde van de Belgen voor het verdrag is. Het maatschappelijk draagvlak voor het bannen van kernwapens was sinds de jaren 1980 nooit zo groot als vandaag. Een momentum dat we moeten aangrijpen.

Als ze de vraag krijgen, tonen veel politici zich principieel voorstander van een wereld zonder kernwapen. Maar als ze de daad bij het woord moeten voegen, geven onze Belgische beleidsmakers niet thuis.  

België is een van de landen die het VN-verdrag niet tekende. Ons land boycotte de onderhandelingen zelfs. De regering motiveerde haar weigering laconiek: België zit samen met kernmachten als de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk in de NAVO (de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), en dat militaire bondgenootschap beschouwt kernwapens als een hoeksteen van haar beleid.

Oorlogsalliantie

Ons lidmaatschap bij de NAVO staat dus een kernwapenvrije toekomst in de weg. Daarom alleen al pleit de PVDA ervoor dat België uit het bondgenootschap stapt. De NAVO vond zichzelf na de Koude Oorlog opnieuw uit en werd een agressieve oorlogsalliantie met ambities die reiken van de Filipijnen tot Colombia. Dat staat haaks op actief vredesbeleid

Oorlog kan voor de PVDA geen onderdeel zijn van een buitenlandbeleid. De PVDA wil een zuiver defensieve defensie, dus geen buitenlandse militaire avonturen in de vorm van missies en interventies. Laat dat net zijn waar de NAVO op is gestoeld, ook al bleek het bilan van de militaire interventies in Afghanistan en Libië dramatisch.

Aan vrede werken is ook de militarisering stoppen en de defensie-uitgaven afbouwen. De nieuwe gevechtsvliegtuigen die ons land vorig jaar aankocht, kwamen er op vraag van de NAVO. De 34 nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen kosten ons 15 miljard euro, terwijl 16% van de bevolking in armoede leeft. Voor de verdediging van het Belgische luchtruim zijn er volgens onafhankelijke studies maar vier à vijf gevechtsvliegtuigen nodig. Maar de VS dreigden vorig jaar hun steun voor de NAVO in te trekken als de defensiebudgetten van de bondgenoten niet de hoogte in gingen. Trump vraagt, wij draaien.  

Kernwapens in België

Er wordt amper over gepraat, maar het is ook voor de NAVO dat wij hier in België (Kleine Brogel) Amerikaanse kernwapens stationeren. België is een van de weinige NAVO-landen die dit engagement op zich nemen. Die kernwapens zullen vanaf volgend jaar vernieuwd worden. De VS willen inzetten op kleinere kernwapens en zijn bereid daar heel veel extra in te investeren. Als het van hen afhangt, is een kernwapenvrije wereld heel ver weg.

In 2018 werkte de Amerikaanse regering een nieuwe nucleaire doctrine uit die kernwapens makkelijker inzetbaar moet maken. Dat is een nieuwe stap naar de normalisering van een kernoorlog. De kernwapens zullen preciezer en minder groot zijn, maar zijn zo krachtig dat ze een stad als Antwerpen volledig van de kaart kunnen vegen.

Dit is het uitgelezen moment om die kernbommen op ons grondgebied ter discussie te stellen. De kernwapens in Kleine Brogel moeten weg. Andere NAVO-landen deden het ons al voor: Griekenland, Groot-Brittannië en Duitsland beslisten jaren geleden om geen Amerikaanse kernwapens meer op hun grondgebied toe te laten.

 

Onze actieve vredespolitiek

● We willen geen kernwapens op ons grondgebied en eisen de onmiddellijke verwijdering van de kernwapens die in Kleine Brogel gestockeerd liggen.

● We tekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens.

● We duwen België in een actieve diplomatieke rol voor de vernietiging van het nucleaire arsenaal in de wereld.

● We trekken ons terug uit militaire bondgenootschappen die ons meesleuren in oorlogsavonturen onder leiding van Trump en de VS. We halen België uit de NAVO en de NAVO uit België.

● We willen rond defensie een samenwerking met buurlanden strikt in het kader van de verdediging van het grondgebied, niet voor aanvallende activiteiten of voor op aanval gerichte bewapening.

● Het vrijgekomen geld van demilitarisering, investeren we in de mensen: rechtvaardige pensioenen voor iedereen, een degelijk en betaalbaar onderwijs, gratis openbaar vervoer. Uitdagingen genoeg, maar waarin de huidige begrotingen nooit geld voldoende voor was.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig