Kernwapens vanaf nu illegaal, maar niet voor onze Belgische regering

Foto: Belga

Maar liefst 122 landen een verdrag dat kernwapens verbiedt, een historisch moment. En wat doet onze regering: ze zit er bij en ze kijkt er naar.

 

Naast Covid-19 zijn er 3 bedreigingen voor het leven op aarde die we moeten aanpakken in 2021: klimaatverandering, de neoliberale aanval op onze welvaartsstaat en de dreiging van een kernoorlog. Dat zegt de wereldwijd gerespecteerde academicus Noam Chomsky.

De internationale veiligheidssituatie is rampzalig. Vandaag is meer dan 90 % van de 13.865 kernwapens in de wereld in handen van Rusland en de Verenigde Staten. In plaats van de kernwapenwedloop te stoppen, heeft de VS ongeveer 1.000 miljard (!) dollar voorzien om haar kernwapenarsenaal te moderniseren, om meer 'inzetbare' kernbommen te maken. Ook de B-61 kernbommen van de VS die zich in Kleine Brogel bevinden worden gemoderniseerd. De tijd dat kernwapens louter dienden voor nucleaire afschrikking is voorbij. Vandaag is de inzet van kernwapens steeds meer mogelijk en acceptabel geworden, ook als reactie op een niet-nucleaire aanval.

VN verdrag voor een verbod op kernwapens

Op 7 juli 2017 tekenden maar liefst 122 landen een verdrag dat kernwapens verbiedt. Het is niet zomaar een symbolisch stukje papier, maar een bindend verdrag, dat je zonder meer historisch mag noemen. Nadat Honduras eind vorig jaar als 51ste land het Verdrag ratificeerde, kan het vanaf vandaag – 22 januari - in werking treden. België en alle andere NAVO-landen (het trans-Atlantisch militair bondgenootschap) weigerden te ondertekenen.

Het verdrag verbiedt het gebruik, het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en de transfer van kernwapens. Zo komt er eindelijk een verbod op kernwapens, zoals dat al jaren het geval is voor chemische en biologische wapens.

"Dit is een historisch moment. Nog nooit was het draagvlak voor een kernwapenvrije wereld zo groot. En wat doet onze regering: ze zit er bij en ze kijkt er naar", klaagt Roberto D'Amico, PVDA-volksvertegenwoordiger voor de Commissie Defensie aan.

Hypocrisie Belgische regering

Sinds de start van dit proces, waar het merendeel van de landen in de wereld willen ijveren voor een wereld zonder kernwapens, boycot België dit. Het regeerakkoord van de Vivaldi-regering biedt nochtans een opening. We lezen dat “België zal nagaan hoe het VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening”. Het is dan misschien wel bon ton om op allerlei internationale fora te pleiten voor minder kernwapens. Maar onze regering zou beter een transparant debat starten over de verwijdering van de Noord-Amerikaanse kernwapens op Kleine Brogel", reageert D'Amico.

Verschillende partijen die nu in de regering zitten, pleitten in de aanloop van de verkiezingen nochtans voor de ondertekening van het VN Verbodsverdrag op Kernwapens en de verwijdering van de VS kernwapens in Kleine Brogel. Wat houdt hen nu tegen?

De Belg wil geen kernwapens

Ook in België is het draagvlak voor een kernwapenvrije wereld groot. Een recente peiling toont aan dat 77% van onze bevolking wil dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) ondertekent. Vandaag werd ook bekend dat Belgen hier geen uitzondering vormen. 89% van de bevolking in Spanje wenst dat hun land toetreedt tot het verdrag, 87% in Italië, 86% in IJsland, 78% in Nederland en Denemarken.

F-35s

Minister van Defensie Dedonder (PS) bevestigde in december vorig jaar dat de nieuwe F-35's inderdaad kernwapens kunnen dragen.

De PVDA vraagt dat de Belgische regering onmiddellijk het VN verdrag ondertekent en ratificeert, en dat ze werk maakt van een dringend en transparant debat over de verwijdering van de kernbommen op Kleine Brogel.

Volg de PVDA op de voet