Klassenjustitie in het kwadraat: grote fraudeurs trekken minnelijke schikking af van hun belastingen

.

Het is bekend dat de wet op de uitgebreide minnelijke schikking (de Afkoopwet) rijke fiscale fraudeurs toelaat een bepaald bedrag te betalen om een proces te ontlopen. Wat nieuw is, is dat een uitspraak van het hof van beroep in Gent toelaat die minnelijke schikking fiscaal af te trekken als beroepskost. Dat terwijl bijvoorbeeld een kleine zelfstandige met een verkeersboete dat niet kan. De PVDA gaat een wetsvoorstel indienen om een dergelijke fiscale aftrek niet langer toe te staan.

Het arrest van de 5de kamer van het hof van beroep van Gent dateert van 13 oktober 2020, maar pas onlangs schreven de advocaten van de eisende partij een artikel waarin ze uitpakken met hun juridische overwinning - de fiscale aftrekbaarheid van strafrechtelijke schikkingen.

Het arrest is anoniem gepubliceerd met betrekking tot de naamloze vennootschap “R.”. Het gaat om de firma Ranson, een bedrijf van bakkerijproducten gevestigd in Harelbeke. Het bedrijf is in handen van de gelijknamige familie, die voorkomt op de lijst van rijkste families van België (407de plaats - bron: derijkstebelgen.be). Het verslag bij hun jaarrekening 2012 vermeldt een strafrechtelijke transactie die dat jaar werd afgesloten en verwijst naar een bedrag van 3.921.474 euro. Dezelfde elementen worden ook vermeld in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge.

In 2012 doet de NV Ranson een beroep op de Afkoopwet om een rechtszaak te vermijden. De onderneming betaalt ongeveer 17 miljoen euro: 10,87 miljoen aan ontdoken belastingen en 6,32 miljoen aan de schikking. Maar in haar volgende belastingaangifte trekt de NV Ranson het bedrag van 6,32 miljoen af van haar belastbaar inkomen als beroepskost.

Als een loodgieter een verkeersboete moet betalen omdat hij zijn bestelwagen verkeerd heeft geparkeerd bij een klant, kan hij deze uitgave niet aftrekken van de belastingen. In artikel 53, 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92) worden boetes duidelijk aangegeven als kosten die niet als beroepskosten kunnen worden erkend.

De belastingdienst merkt een fout op bij het onderzoek van de belastingaangifte van Ranson en past een belastingcorrectie toe. Dat wordt betwist door de onderneming. Op 11 maart 2019 geeft de rechtbank van eerste aanleg in Brugge de fiscus gelijk. Maar op 13 oktober 2020 verbreekt het hof van beroep in Gent dat vonnis en stelt het de NV Ranson in het gelijk. Het argument: de minnelijke schikking is geen boete.

Voor de PVDA is dit ontoelaatbare klassenjustitie. Marco Van Hees, federaal volksvertegenwoordiger voor de linkse partij, reageert: “Grote fiscale criminelen kunnen in de toekomst niet enkel hun proces afkopen, ze kunnen die minnelijke schikking ook nog eens aftrekken van hun belastingen. Dat is te zot voor woorden.”

“Ze kunnen een gevangenisstraf ontlopen, vermijden imagoschade en genieten daarbij van een fiscaal voorrecht dat gewone mensen of kleine zelfstandigen niet hebben”, besluit het Kamerlid fel.

Van Hees pleit met zijn partij voor het afschaffen van de Afkoopwet. Hij roept de regering op om alvast zo snel mogelijk de fiscale aftrekbaarheid van de minnelijke schikking af te schaffen. De PVDA zal ook zelf in die zin een wetsvoorstel indienen.