Koopkracht van werkende bevolking zal dalen in de periode 2021-2022: PVDA eist maatregelen om tij te keren

*

De levensduurte zal in 2021 en 2022 zoveel toenemen (+4,3%) dat de stijging groter zal zijn dan de loonindexering (+3,2%) en de – door de regering opgelegde – maximale loonsverhoging (+0,4%) samen. De koopkracht van de werkende bevolking zal in 2021-2022 met minstens 0,7% dalen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB). Voor iemand met een gemiddeld loon betekent dat een verlies aan koopkracht van jaarlijks 317 euro. De PVDA vraagt dringende maatregelen om het tij te keren. Concreet eist de linkse partij dat er geen Koninklijk Besluit komt dat de lonen blokkeert en dat de loononderhandelingen in de sectoren in alle vrijheid kunnen verlopen.

 

De laatste statistieken van de Nationale Bank van België zijn formeel: de kost van het levensonderhoud zal in 2021-2022 met 4,3% stijgen. Het gaat vooral om de energieprijzen (+ 20% in 2021) en de prijzen van voedingsmiddelen en diensten. De "gezondheidsindex", op basis waarvan de lonen worden geïndexeerd, zal volgens de Nationale Bank maar met 3,2% stijgen. Die index houdt immers geen rekening met de stijging van de brandstofprijzen.

Er is dus een verlies aan koopkracht van de werkende bevolking dit en volgend jaar samen van minstens 0,7%. “Dit is een onaanvaardbare situatie”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. “Ondanks de pandemie streed de werkende klasse maandenlang tegen de loonblokkering. Zij waren het die het land tijdens de pandemie deden draaien. Hun strijd is terecht, zeker nu we zien dat veel grote bedrijven massa’s dividenden aan hun aandeelhouders uitkeren.” Raoul Hedebouw wijst onder meer op de Bel20-bedrijven, die dit jaar 5 miljard euro aan dividenden uitkeerden.

“Deze situatie toont eens te meer aan dat de loonwet van 1996 achterhaald is”, aldus de PVDA-woordvoerder. “De wet moet worden hervormd, zoals wijlen Marc Goblet en ikzelf hebben voorgesteld. Deze situatie bewijst dat de vakbonden gelijk hebben om te weigeren mee te stappen in het loonblokkeringsbeleid van de regering. Als de Vivaldi-ploeg het geweer niet van schouder verandert, mag ze de komende jaren een hete sociale strijd verwachten.”

Concreet stelt de PVDA twee maatregelen voor:

- op korte termijn afzien van het plafond van 0,4% voor loonsverhogingen door geen Koninklijk Besluit in die zin te ondertekenen.

- de wet van 1996 volgens het voorstel Goblet-Hedebouw herzien om de loononderhandelingen opnieuw structureel vrij te maken.