Loonblokkering: “Regering heeft het nog steeds niet begrepen: kleine premie zal de pijn niet verzachten”

.

De regering blijft bij haar beslissing om loonsverhogingen boven de 0,4% te verbieden. Om die bittere pil te doen slikken, stelt ze een premie van 500 euro voor, gespreid over twee jaar, “waar dat mogelijk is”. De regering schaart zich zo achter de werkgevers. De PVDA steunt de wil van de vakbonden om vrij te kunnen onderhandelen over echte loonsverhogingen. “Kruimels zijn voor de duiven”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

“Vasthouden aan de loonnorm op maximaal 0,4% is onaanvaardbaar. Zelfs waar de dividenden de pan uit rijzen, zullen de vakbonden niet meer dan kruimels kunnen bedingen. Een kleine premie van maximaal 500 euro netto gespreid over twee jaar – en bovendien slechts in sommige bedrijven! – zal de pijn niet verzachten. De regering heeft het signaal van 29 maart nog steeds niet begrepen. De werkende klasse wil geen kruimels, maar echte vrijheid om te onderhandelen”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

De regering heeft ervoor gekozen om de eisen van de werkgeversorganisaties in te willigen, vindt de PVDA. “De grote bedrijven van de Bel-20 zullen dit jaar 6 miljard aan dividenden uitkeren, maar de regering houdt hardnekkig vast aan het verbod om te onderhandelen over loonsverhogingen. In plaats daarvan stelt de regering een premie voor die zou neerkomen op amper 20 euro per maand gedurende twee jaar. En zelfs dan zou het gaan om een maximumpremie – ‘alleen in bedrijven die sterk gegroeid zijn’, dixit MR-voorzitter Bouchez – en waarover per bedrijf zou moeten worden onderhandeld. Terwijl de grote bazen alle vrijheid hebben om hun eigen lonen en de dividenden te verhogen, moeten de vakbonden genoegen nemen met onderhandelen over kruimels?”, aldus Raoul Hedebouw.

“In plaats van meer vrijheid te geven aan de loononderhandelingen, heeft de regering die verder ingeperkt door echte solidaire sectorale akkoorden te verhinderen en criteria op te leggen die de premies beperken. Dit is weer een stap terug”, stelt de PVDA-woordvoerder.

“Wat is er gebeurd met de 1 meibeloften van de socialisten en de groenen om de eisen van de werknemers te steunen? Dit akkoord is onaanvaardbaar. Het heeft geen draagvlak onder de bevolking en moet dus worden herzien. We zullen alle acties en initiatieven die erop gericht zijn dit voorstel tegen te houden, steunen”, besluit Raoul Hedebouw.Volg de PVDA op de voet