Marc Botenga (PVDA) sluit zich aan bij Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez en 300 parlementsleden uit de hele wereld die het IMF en de Wereldbank vragen om schulden kwijt te schelden

Botenga, Sanders, AOC

300 parlementariërs uit de hele wereld stuurden op 13 mei 2020 een brief naar het IMF en de Wereldbank waarin ze oproepen om de schuld kwijt te schelden. Onder hen VS-senator Bernie Sanders en VS-Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, maar ook Marc Botenga, Europees parlementslid voor de PVDA.

Hieronder vindt u de tekst van de brief in het Nederlands en de lijst van ondertekenaars, of u kan de Engelstalige versie lezen die op de site van Bernie Sanders verscheen.

Het initiatief komt van linkse Amerikaanse Congresleden zoals Ilhan Omar, Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez. Meer dan 300 verkozenen uit meer dan 20 landen doen een beroep op de leiders van de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds (IMF), de internationale financiële instellingen, om de schulden van de lage-inkomenslanden kwijt te schelden als reactie op de wereldwijde coronacrisis.

De crisis treft de ontwikkelingseconomieën immers erg hard. Oxfam vreest dat 500 miljoen mensen in armoede zullen vervallen. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat een bijkomende 80 miljoen mensen honger kan gaan lijden. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut Brookings wijst er terecht op dat landen met een laag inkomen meer dan 10 biljoen euro aan buitenlandse schulden hebben, waarvan 3.600 miljard euro in 2020 betaald moet worden, inclusief rente. Dat is enorm. De Amerikaanse krant The Washington Post merkt op dat nog vóór de wereldwijde crisis, 64 landen meer geld uitgaven aan de terugbetaling van schulden bij financiële organisaties, particuliere kredietverleners en rijke landen dan aan de gezondheidszorg voor hun eigen bevolking. Het virus kent nochtans geen grenzen. Het is in ieders belang dat elk land kwaliteitsvolle openbare gezondheidsstelsels kan ontwikkelen.

"Dit is een wereldwijde economische én volksgezondheidscrisis zoals we er in ons leven nog geen andere gezien hebben," zegt de Amerikaanse volksvertegenwoordigster Ilhan Omar. "Als wereldgemeenschap moeten we deze kans aangrijpen om het lijden te verminderen door de schuldenlast kwijt te schelden van landen die hem niet kunnen dragen. Als grootste financier van het IMF en drijvende kracht achter de oprichting van de Wereldbank zouden de Verenigde Staten in deze inspanning het voortouw moeten nemen. Ik ben geroerd door de brede steun voor dit beleidsvoorstel op alle zes de continenten, waaronder ook die van voormalige staatshoofden. We zijn allemaal wereldwijd verbonden en moeten als een collectief handelen om uit deze crisis te raken."

Bernie Sanders stelt: "In het licht van een vreselijke pandemie en een wereldwijde recessie kunnen we niet toestaan dat arme landen het geld dat zou moeten worden besteed aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van hun mensen, besteden aan het afbetalen van onhoudbare schulden. We kunnen niet toestaan dat deze landen beroofd worden van de middelen die ze nodig hebben om voedsel, medicijnen, beschermingsmateriaal en medische benodigdheden te kopen. De maatregelen die onze internationale coalitie van parlementsleden voorstelt zijn niet radicaal. Het is het minste wat deze financiële instellingen kunnen doen om een onvoorstelbare toename van armoede, honger en ziekten te voorkomen die honderden miljoenen mensen bedreigt.”

Marc Botenga, Europees parlementslid voor de PVDA, wijst op de enorme verantwoordelijkheid van het IMF en de Wereldbank: "Sinds hun oprichting hebben het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank de landen in het Zuiden verstikt met leningen met een hoge rente, waaraan veel voorwaarden zijn verbonden. Deze instellingen hebben privatiseringen en structurele hervormingen opgelegd om de toegang tot de markten van het Zuiden voor Westerse multinationals open te stellen. Hoe kan een staat zijn industrie of zijn gezondheidszorg duurzaam ontwikkelen als de eigen rijkdommen geplunderd worden, als het geen belastingen kan innen en als het enorme schulden moet terugbetalen? In heel wat gevallen zal die schuld nooit terugbetaald worden. Het wordt alleen als chantagemiddel ingezet om bepaalde beleidsmaatregelen op te leggen en bepaalde gunsten te verkrijgen. Zo kan het niet verder.”

 

Brief aan het IMF en de Wereldbank

13 mei 2020

Geachte voorzitter Malpass en algemeen directeur Georgieva,

Parlementsleden uit de hele wereld schrijven u om op te roepen tot volledige kwijtschelding van schulden voor de landen van de International Development Association (IDA) door alle grote internationale financiële instellingen (IFI's) tijdens deze wereldwijde Covid-19-crisis.

Met blijdschap stellen we vast dat de Wereldbankgroep (WBG) en het Internationaal Muntfonds (IMF) al maatregelen hebben genomen om de schuldenlast van de armste landen ter wereld te verlichten en op te schorten. De recente aankondiging door het IMF van een voorlopige schuldverlichting voor 25 lidstaten is een bemoedigende ontwikkeling, maar er is nog steeds veel méér steun op lange termijn nodig.

Daarom roepen wij alle leiders van de G-20 via deze IFI's op om de kwijtschelding van de schuldverplichtingen van alle IDA-landen tijdens deze pandemie zonder voorgaande, te steunen. De tijdelijke opschorting en het uitstel van de schuld zullen niet volstaan om deze landen te helpen volledige voorrang te geven aan een snel en duurzaam beheer van de huidige crisis. Kwetsbare gemeenschappen die niet over de nodige middelen en voorrechten beschikken om adequate maatregelen op het gebied van de volksgezondheid te nemen, zullen uiteindelijk onevenredig zwaar met de last van het coronavirus opgezadeld worden. Dergelijke schade betekent dat de mondiale toeleveringsketens, de financiële markten en andere onderling verbonden ruilmarkten verstoord en gedestabiliseerd zullen blijven.

We vragen u ook om steun voor een omvangrijke uitgave van speciale trekkingsrechten (SDR) om de ontwikkelingslanden zo snel mogelijk financiële steun te kunnen verlenen. De door de pandemie veroorzaakte economische crisis belooft veel meer te verwoesten dan de wereldwijde financiële crisis van 2009, toen de SDR's voor het laatst werden ingezet. Wij zijn het eens met de "low range"-inschatting van directeur-generaal Georgieva van 2,5 biljoen dollar voor de huidige financiële behoeften van de ontwikkelingslanden. Een uitgifte van SDR's in de grootorde van meerdere biljoenen dollars zal nodig zijn om een aanzienlijke toename van armoede, honger en ziekten te voorkomen.

We hebben dan ook niet alleen de humanitaire plicht om de verzoekende en behoeftige landen te helpen, maar we hebben ook een gezamenlijk en rechtstreeks belang bij het ondersteunen van wereldwijde hulp voor een effectief en veerkrachtig herstel. Als samenwerkende internationale gemeenschap kunnen we deze pandemie pas beginnen overwinnen als ze voor iedereen achter de rug is.

Om deze redenen dringen wij er bij de WBG en het IMF op aan om krachtige actie te ondernemen teneinde een uitgebreid programma van schuldverlichting en financiële bijstand te bieden aan alle arme landen die het meest blootgesteld zijn aan de verwoestende menselijke kosten en blijvende economische schade door Covid-19. Wij verzoeken u met de betrokken bilaterale en multilaterale partners samen te werken om binnen hoogstens 15 dagen na ontvangst van deze brief een antwoord te geven.

Het is in ons gemeenschappelijk belang voor de volksgezondheid, de veiligheid en de economie dat we samenkomen en naar voor treden om de meest kwetsbare landen onder ons te helpen. Wij staan klaar om met u samen te werken en steun te verlenen aan onmiddellijke én langetermijnoplossingen om ervoor te zorgen dat kwetsbare en arme landen de soepelheid en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om humanitaire crises te voorkomen, om de volksgezondheid te beschermen en om de stabiliteit in de wereld te bevorderen tijdens deze crisis en lang nadat die voor de rijke landen voorbij zal zijn.

Getekend:

Bernard Sanders, senator van de Verenigde Staten van Amerika

Ilhan Omarlid van het Congres van de Verenigde Staten van Amerika

 

Lijst van alle ondertekenaars:

Diane Abbott, Member of Parliament, United Kingdom

Marcela Aguiñaga, Member of National Assembly, Ecuador

Omar Paul Aguilar Condo, Senator, Bolivia

Mertxe Aizpurua, Member of Congress of Deputies, Spain

Alvina Alamestä, Member of European Parliament, Finland

Monica Aleman, Member of National Assembly, Ecuador

François Alfonsi, Member of European Parliament, France

Daniel Almeida, Member of Congress, Brazil

Perpétua Almeida, Member of Congress, Brazil

Ana Claudia Almirón, Senator, Argentina

José Luis Ancalle Gutiérrez, Member of Congress, Peru

Rasmus Andresen, Member of European Parliament, Germany

Óscar Arellano Pizarro, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Wilson Arias, Senator, Colombia

Carola Arraya Borges, Senator, Bolivia

Jaber Asaqla, Member of Knesset, Israel

Miquel Aubà i Fleix, Senator, Spain

Manon Aubry, Member of European Parliament, France

Aida Avella, Senator, Colombia

Yuriri Ayala, Member of Local Congress, Mexico City

Sara Bailac Ardanuy, Senator, Spain

Adam Bandt, Member of Parliament, Australia

Paula Barker, Member of Parliament, United Kingdom

Pernando Barrena, Member of European Parliament, Spain

Monte Bassa i Coll Marta, Member of Congress of Deputies, Spain

Fernando Bazán Villanueva, Member of Congress, Peru

Apsana Begum, Member of Parliament, United Kingdom

Marian Beitialarrangoitia, Member of Congress of Deputies, Spain

Brando Benifei, Member of European Parliament, Italy

Alejandro Bernales Maldonado, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Benoît Biteau, Member of European Parliament, France

Inés Blas, Senator, Argentina

Malin Björk, Member of European Parliament, Sweden

Gustavo Bolivar, Senator, Colombia

Manuel Bompard, Member of European Parliament, France

Gabriel Boric Font, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Marc Botenga, Member of European Parliament, Belgium

Maria Wendy Briceño Zuloaga, Member of Federal Congress, Mexico

Jorge Brito Hasbún, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Sonia Brito Sandoval, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Richard Burgon, Member of Parliament, United Kingdom

Ian Byrne, Member of Parliament, United Kingdom

Daniel Caggiani Gómez, Member of Parliament, Uruguay

Renildo Calheiros, Member of Congress, Brazil

Miquel Caminal Cerdà, Senator, Spain

Ignacio Benjamín Campos Equihua, Member of Federal Congress, Mexico

Rego Candamil, Member of Congress of Deputies, Spain

Miriam Elizabeth Cano Núñez, Member of Local Congress, Baja California, Mexico

Joan Capdevila i Esteve, Member of Congress of Deputies, Spain

Damien Carême, Member of European Parliament, France

Giovani Alfonsin Carlo Ayllon, Senator, Bolivia

Áurea Carolina, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Carlos Caserio, Senator, Argentina

Ofer Cassif, Member of Knesset, Israel

Laura Castel i Fort, Senator, Spain

Xavier Castellana i Gamisans, Senator, Spain

Carlos Castillo, Member of Local Congress, Mexico City

Natalia Castillo Muñoz, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Anna Cavazzini, Member of European Parliament, Germany

Ivan Cépeda, Senator, Colombia

José Chala, Member of National Assembly, Ecuador

Abraham Checco Chauca, Member of Congress, Peru

Ferran Civit i Martí, Member of Parliament of Catalonia

Maurice Closs, Senator, Argentina

Katalin Cseh, Member of European Parliament, Hungary

Joan Collins, Member of Parliament, Ireland

Jeremy Corbyn, Member of Parliament, United Kingdom

David Cormand, Member of European Parliament, France

Mirella Cortès i Gès, Senator, Spain

Humberto Costa, Senator, Brazil

Miguel Crispi Serrano, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Esther Cuesta, Member of National Assembly, Ecuador

Clare Daly, Member of European Parliament, Ireland

María de los Ángeles Sacnun, Senator, Argentina

Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Member of Federal Congress, Mexico

Nora del Valle Giménez, Senator, Argentina

Gwendoline Delbos-Corfield, Member of European Parliament, France

Adriana Delgado i Herreros, Member of Parliament of Catalonia

Karima Delli, Member of European Parliament, France

Marcelo Díaz Díaz, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Bettiana Díaz Rey, Member of Parliament, Uruguay

Martín Doñate, Senator, Argentina

Primo Dothé Mata, Senator, Mexico

Lili Duran, Member of National Assembly, Ecuador

Norma Durango, Senator, Argentina

Richard J. Durbin, Senator, United States

María Eugenia Duré, Senator, Argentina

Gorka Elejabarrieta, Senator, Spain

Xavier Eritja Ciuró, Member of Congress of Deputies, Spain

Luiza Erundina, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Adelina Escandell Grases, Senator, Spain

Carlos Mauricio Espínola, Senator, Argentina

Brenda Espinoza Lopez, Member of Federal Congress, Mexico

Leticia Estrada, Member of Local Congress, Mexico City

Sabelio Estrada Soliz, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Federico Fagioli, Member of Honorable Chamber of Deputies, Argentina

Mehreen Faruqi, Senator, Australia

Jandira Feghali, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Janeth Mercy Felipez Ríos, Senator, Bolivia

Maya Fernández Allende, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Enrique Fernández Chacón, Member of Congress, Peru

Anabel Fernández Sagasti, Senator, Argentina

Carlos Filizzola, Senator, Paraguay

Marcivania Flecha, Member of Congress, Brazil

Irene Fornós i Curto, Member of Parliament of Catalonia

Mary Foy, Member of Parliament, United Kingdom

Marcelo Freixo, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Ricardo Fuentes, Member of Local Congress, Mexico City

Lilian Gálan, Member of the Chamber of Representatives of Uruguay

Diego García, Member of National Assembly, Ecuador

Jesús G. “Chuy” García, Member of Congress, United States

Silvina García Larraburu, Senator, Argentina

Guillermo García Realpe, Senator, Colombia

Pilar Garrido, Member of Congress of Deputies, Spain

Golriz Ghahraman, Member of Parliament, New Zealand

Raphaël Glucksmann, Member of European Parliament, France

Anton Gómez Reino, Member of Congress of Deputies, Spain

María Teresa González, Senator, Argentina

Nancy González, Senator, Argentina

Sandra Paola González Castañeda, Member of Federal Congress, Mexico

Inés Granollers Cunillera, Member of Congress of Deputies, Spain

Raúl M. Grijalva, Member of Congress, United States

Claude Gruffat, Member of European Parliament, France

Nancy Guamba, Member of National Assembly, Ecuador

Verónica Guevara, Member of National Assembly, Ecuador

José Gusmao, Member of European Parliament, Portugal

Txema Guijarro, Member of Congress of Deputies, Spain

Itai Hagman, Member of Honorable Chamber of Deputies, Argentina

Heidi Hautala, Member of European Parliament, Finland

Ana Cristina Hernández Trejo, Member of Local Congress, Mexico City

Gonzalo Herrera Cáceres, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Tomás Hirsch Goldschmidt, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Marcela Holguín, Member of National Assembly, Ecuador

Eva Luz Humerez Alviz, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Diego Ibañez Cotroneo, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Ana María Ianni, Senator, Argentina

Yousef Jabareen, Member of Knesset, Israel

Giorgio Jackson Drago, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Yannick Jadot, Member of European Parliament, France

Pramila Jayapal, Member of Congress, United States

Márcio Jerry, Member of Congress, Brazil

Kim Johnson, Member of Parliament, United Kingdom

Irma Juan Carlos, Member of Federal Congress, Mexico

Zitto Kabwe, Member of Parliament, Tanzania

Erika Kokay, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Petros Kokkalis, Member of European Parliament, Greece

Edgardo Kueider, Senator, Argentina

Javier Lamarque, Member of Federal Congress, Mexico

Katrin Langensiepen, Member of European Parliament, Germany

Juan Ignacio Latorre Riveros, Senator, Chile

Ian Lavery, Member of Parliament, United Kingdom

Sergio Leavy, Senator, Argentina

Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Senator, Argentina

Barbara Lee, Member of Congress, United States

Nelly Lenz Rosso, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Clive Lewis, Member of Parliament, United Kingdom

Rossio Magaly Lima Escalante, Senator, Bolivia

Carolina Lizárraga Houghton, Member of Congress, Peru

Juan Cristobal Lloret, Member of National Assembly, Ecuador

Lexi Loor, Member of National Assembly, Ecuador

Alexander López, Senator, Colombia

Cristina López Valverde, Senator, Argentina

Daniel Lovera, Senator, Argentina

Caroline Lucas, Member of Parliament, United Kingdom

Alfredo Luenzo, Senator, Argentina

Miguel Macedo, Member of Local Congress, Mexico City

Ernest Maragall i Mira, Member of Parliament of Catalonia

Joan Margall i Sastre, Member of Congress of Deputies, Spain

Jordi Martí Deulofeu, Senator, Spain

Robert Masih Nahar, Senator, Spain

Marisa Matias, Member of European Parliament, Portugal

José Mayans, Senator, Argentina

John McDonnell, Member of Parliament, United Kingdom

Fernanda Melchiona, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Jean-Luc Mélénchon, Member of National Assembly, France

Esteban Melo, Member of National Assembly, Ecuador

Carlos Saúl Menem, Senator, Argentina

Dalmacio Mera, Senator, Argentina

Tilly Metz, Member of European Parliament, Luxembourg

Ignacio Mier Velazco, Member of Federal Congress, Mexico

Roberto Mirabella, Senator, Argentina

Beatriz Mirkin, Senator, Argentina

Vlado Mirosevic Verdugo, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Claudia Mix Jiménez, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Csaba Molnár, Member of European Parliament, Hungary

Ricardo Monreal Ávila, Senator, Majority Leader, and Chairman of the Political Coordination Board, Mexico

Gerardo Montenegro, Senator, Argentina

Absalón Montoya Guivin, Member of Congress, Peru

Guadalupe Morales, Member of Local Congress, Mexico City

Lucia Muñoz, Member of Congress of Deputies, Spain

Pabel Muñoz, Member of National Assembly, Ecuador

Amapola Naranjo, Member of National Assembly, Ecuador

Alejandro Navarro, Senator, Chile

José Emilio Neder, Senator, Argentina

Niklas Nienass, Member of European Parliament, Germany

Nazario Norberto, Member of Local Congress, Mexico City

Eleanor Holmes Norton, Member of Congress, United States

Joan Josep Nuet Pujals, Member of Congress of Deputies, Spain

Emilia Nuyado Ancapichún, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Grace O’Sullivan, Member of European Parliament, Ireland

Alexandria Ocasio-Cortez, Member of Congress, United States

Ayman Odeh, Member of Knesset, Israel

Kate Osamor, Member of Parliament, United Kingdom

Juan Mario Pais, Senator, Argentina

Maite Orsini Pascal, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Mònica Palacín i París, Member of Parliament of Catalonia

Ernesto Palacios Cordero, Member of Federal Congress, Mexico

Oscar Parrilli, Senator, Argentina

Lourdes Paz, Member of Local Congress, Mexico City

Elisenda Pérez i Esteve, Senator, Spain

Catalina Pérez Salinas, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Laura Imelda Pérez Segura, Member of Federal Congress, Mexico

Ancelma Perlacios Peralta, Senator, Bolivia

Gustavo Petro, Senator, Colombia

Bernat Picornell Grenzner, Senator, Spain

María Inés Pilatti Vergara, Senator, Argentina

Manu Pineda, Member of European Parliament, Spain

Gerardo Pisarello, Member of Congress of Deputies, Spain

María José Pizarro, Member of Congress, Colombia

Mark Pocan, Member of Congress, United States

Yofre Poma, Member of National Assembly, Ecuador

Alice Portugal, Member of Congress, Brazil

Ayanna Pressley, Member of Congress, United States

Thomas Pringle, Member of Parliament, Ireland

Mauricio Proaño, Member of National Assembly, Ecuador

Norma Pujol Farre, Member of Congress of Deputies, Spain

Yvan Quispe Apaza, Member of Congress, Peru

Juana Quispe Ari, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Mariano Recalde, Senator, Argentina

Sira Rego, Member of European Parliament, Spain

Diana Riba i Giner, Member of European Parliament, Spain

Carmita Ribadeneira, Member of National Assembly, Ecuador

Bell Ribeiro-Addy, Member of Parliament, United Kingdom

Gabriela Rivadeneira, Member of National Assembly, Ecuador

Michèle Rivasi, Member of European Parliament, France

Antonio Rodas, Senator, Argentina

Edmilson Rodrigues, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Matías Rodríguez, Senator, Argentina

José Luis Rodríguez Díaz de León, Member of Local Congress, Mexico City

Manuel Rodríguez González, Member of Federal Congress, Mexico

Maria Eugenia Rodríguez Palop, Member of European Parliament, Spain

Adolfo Rodríguez Saá, Senator, Argentina

Caroline Roose, Member of European Parliament, France

Camila Rojas Valderrama, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Isabela Rosales, President of Local Congress, Mexico City

Patricio Rosas Barrientos, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Marta Rosique i Saltor, Member of Congress of Deputies, Spain

Josep Rufà Gràcia, Senator, Spain

Gabriel Rufián Romero, Member of Congress of Deputies, Spain

Bobby L. Rush, Member of Congress, United States

Jordi Salvador i Duch, Member of Congress of Deputies, Spain

Silvia Sapag, Senator, Argentina

Adriana Salvatierra Arriaza, Senator, Bolivia

Franklin Samaniego, Member of National Assembly, Ecuador

Miroslava Sánchez Galván, Member of Federal Congress, Mexico

Charles Santiago, Member of Parliament, Malaysia

Rocío Silva Santisteban Manrique, Member of Congress, Peru

Mounir Satouri, Member of European Parliament, France

Helmut Scholz, Member of European Parliament, Germany

Alejandra Sepúlveda Orbenes, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Orlando Silva, Member of Congress, Brazil

Guillermo Snopek, Senator, Argentina

Doris Soliz, Member of National Assembly, Ecuador

Ana Surra Spadea, Senator, Spain

Zarah Sultana, Member of Parliament, United Kingdom

Jorge Taiana, Senator, Argentina

Carolina Telechea Lozano, Member of Congress of Deputies, Spain

Rashida Tlaib, Member of Congress, United States

Víctor Torres Jeldes, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Aida Touma-Sliman, Member of Knesset, Israel

Marie Toussaint, Member of European Parliament, France

Jon Trickett, Member of Parliament, United Kingdom

Rubén Uñac, Senator, Argentina

Miguel Urbán, Member of European Parliament, Spain

Roberto Uriarte, Member of Congress of Deputies, Spain

Ernest Urtasun, Member of European Parliament, Spain

Feliciano Valencia, Senator, Colombia

Bairon Valle, Member of National Assembly, Ecuador

Pilar Vallugera i Balañà, Member of Congress of Deputies, Spain

Julio César Vázquez Castillo, Member of Local Congress, Baja California, Mexico

Leticia Varela, Member of Local Congress, Mexico City

Yanis Varoufakis, Member of Hellenic Parliament, Greece

Mirtha Vasquez Chiquilín, Member of Congress, Peru

Esteban Velásquez, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Julieta Kristal Vences Valencia, Member of Federal Congress, Mexico

Enio Verri, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Pablo Vidal Rojas, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Alejandro Viedma Velázquez, Member of Federal Congress, Mexico

Marta Vilalta i Torres, Member of Parliament of Catalonia

Alberto Villa Villegas, Member of Federal Congress, Mexico

Esperanza Villalobos, Member of Local Congress, Mexico City

José María Villalta Flores Estrada, Member of Congress of Deputies, Costa Rica

Idoia Villanueva, Member of European Parliament, Spain

Temístocles Villanueva Ramos, Member of Local Congress, Mexico City

Nikolaj Villumsen, Member of European Parliament, Denmark

Ruben Wagensberg i Ramon, Member of Parliament of Catalonia

Mick Wallace, Member of European Parliament, Ireland

Joenia Wapichana, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Claudia Webbe, Member of Parliament, United Kingdom

Mick Whitley, Member of Parliament, United Kingdom

Nadia Whittome, Member of Parliament, United Kingdom

Gonzalo Winter Etcheberry, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Salima Yenbou, Member of European Parliament, France

Gael Yeomans Araya, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Mauricio Zambrano, Member of National Assembly, Ecuador

Maricela Zúñiga, Member of Local Congress, Mexico City

 

Brief in kopie ook aan:

President Alberto Fernández, Argentina

Prime Minister Scott Morrison, Australia

President Jair Bolsonaro, Brazil

Prime Minister Justin Trudeau, Canada

President Xi Jinping, China

Chancellor Angela Merkel, Germany

President Emmanuel Macron, France

President Narendra Modi, India

President Joko Widodo, Indonesia

President Sergio Mattarella, Italy

Prime Minister Shinzo Abe, Japan

President Andrés Manuel López Obrador, Mexico

President Vladimir Putin, Russia

King Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saudi Arabia

President Cyril Ramaphosa, South Africa

President Moon Jae-in, South Korea

President Recep Tayyip Erdogan, Turkey

Prime Minister Boris Johnson, United Kingdom

President Donald Trump, United States

President Ursula von der Leyen, European Commission