Meer dan ooit duidelijk dat België nood heeft aan meer eenheid

*

In de klassieke 11 juli-toespraken pleiten kopstukken van de N-VA en de Vlaamse regering als vanouds voor meer Vlaamse autonomie. Wereldvreemd, vindt Jos D’Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams parlement. “De grote meerderheid van de Vlamingen wil meer eenheid in plaats van splitsing. De coronacrisis heeft dan ook glashelder gemaakt dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië baat hebben bij meer samenwerking. De Vlaamse regering slaagt er niet in om wat ze zelf doet, beter te doen.”

Maar liefst 63 procent van de Vlamingen wil meer eenheid en samenwerking in België, bleek recent uit een peiling van De Standaard en de VRT. Nog geen derde is van mening dat Vlaanderen meer bevoegdheden zou moeten krijgen. Toch herhalen kopstukken van de N-VA en de Vlaamse regering naar goede traditie hun eisen voor meer Vlaamse autonomie en dreigt N-VA-voorzitter Bart De Wever zelfs met een ‘coup’ en ‘burgerlijke onlusten’.

“De Vlaams-nationalisten staan blijkbaar steeds verder weg van de Vlamingen”, reageert Jos D’Haese, fractieleider voor de PVDA in het Vlaams parlement. “De ongemakkelijke waarheid op deze 11 juli is dat ze helemaal geen steun hebben voor hun droombeeld van Vlaamse onafhankelijkheid. Dat hoeft ook niet te verbazen, want hun loyaliteit ligt ergens anders.”

“Twee dagen nadat VOKA een ‘asymmetrisch arbeidsmarktbeleid’ eist, doet Vlaams minister-president Jan Jambon exact hetzelfde in zijn 11 juli-toespraak”, zegt D’Haese. “De Vlaamse regering loopt braaf aan het handje van de werkgeversorganisaties en wil zelf nachtwerk kunnen veralgemenen en de jacht op de langdurig zieken opvoeren. Jambon wil ook de gezondheidszorg helemaal regionaliseren, terwijl het drama in de woonzorgcentra nog vers in het geheugen ligt. Dat valt niet los te zien van de verregaande privatisering van zorginstellingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren.”

Volgens D’Haese wordt het tijd dat de Vlaamse regering in eigen boezem kijkt. “‘Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we zelf doen, beter doen’, declameerde Gaston Geens, de eerste minister-president van de Vlaamse regering veertig jaar geleden”, zegt D’Haese. “Wie vandaag kijkt naar het palmares van de Vlaamse regering kan niet anders dan besluiten dat de Vlaams-nationalisten die belofte niet hebben kunnen waarmaken. De Vlaamse regering is kampioen van de wachtlijsten, brak haar beloftes voor gezinnen met zonnepanelen en gaf blijkbaar geen moer om de gezondheid van de mensen die blootgesteld werden aan PFOS-vervuiling. Terwijl de ministers in luxewagens rondrijden, ontmantelt de regering stap voor stap het openbaar vervoer.”

“Het resultaat is dat de Vlaamse regering historisch onpopulair is”, zegt D’Haese. “Maar in plaats van beleid bij te sturen, huppelen de Vlaamse ministers het Vlaams Belang achterna met uitsluitingsbeleid en symboolpolitiek in de hoop wat achterstand in de peilingen in te halen.” De PVDA pleit dan ook voor meer eenheid, in plaats van een verdere splitsing. “De uitdagingen op het vlak van klimaat, energie of mobiliteit stoppen heus niet aan de taalgrens. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de versnippering van ons gezondheidsbeleid over 9 ministers letterlijk slachtoffers maakt. Vlaanderen heeft niet meer bevoegdheden nodig, maar meer samenwerking. België is niet gebaat bij een splitsing, maar bij meer eenheid.”