Meerderheidspartijen nemen PVDA stuk van dotatie af, wij dienen klacht in bij Raad van Europa

De PVDA is een nationale partij, die actief is in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en dat zint de Vlaams-nationalistische N-VA niet. (Foto Solidair, Vinciane Convens)

De PVDA dient eerstdaags klacht in tegen de Belgische staat bij de GRECO, een organisatie in de schoot van de Raad van Europa. “De establishmentpartijen blokkeren nu al meer dan vier jaar de dotatie waar de PVDA recht op heeft. Het gaat over 350.000 euro per jaar. Wettelijk mag dat niet, maar zij maken misbruik van hun macht. Daarom starten wij een procedure bij de GRECO”, legt PVDA-voorzitter Peter Mertens uit.

Volgens de juridische diensten van de Kamer en meerdere experten in partijfinanciering heeft de PVDA recht op een financiële dotatie die ook rekening houdt met de stemmen van haar Nederlandstalige kiezers. De authentiek linkse partij is immers een nationale partij, de enige die nog in heel België opkomt. De regering-Michel, met in haar rangen de nationalistische N-VA, kan dat niet verkroppen en blokkeert al jaren de dotatie.

Zo derft de PVDA sinds midden 2014 in totaal nu al 1,5 miljoen euro aan dotaties. “Voor een partij als de N-VA die jaarlijks 13 miljoen euro dotaties en fractietoelagen toegestopt krijgt, is dat een peulenschil, maar voor de PVDA is het een wereld van verschil”, stelt Peter Mertens.

Steun de PVDA

De andere partijen zullen er alles aan blijven doen om ons te ontnemen waar we recht op hebben. Daarom rekenen we op de steun van al onze leden en sympathisanten om onafhankelijk te blijven van dotaties.

De bevoegde Kamercommissie kwam al een kleine tien keer samen, maar telkens werd de beslissing uitgesteld. Vorig jaar leek er schot in de zaak te komen. De Standaard schreef op 4 augustus 2017 dat de PVDA “gelijk” krijgt in het dossier van de partijfinanciering na een verklaring van mevrouw Inez De Coninck, voorzitster van de werkgroep “politieke partijen”. Maar tevergeefs.

Vorige week schreef Kamervoorzitter Siegfried Bracke in een brief aan de PVDA: “Excuus voor het lange wachten. Ik vrees dat er voor een en ander in deze Kamer alsnog geen meerderheid te vinden is. Maar het staat u natuurlijk geheel vrij mij als Commissievoorzitter te verzoeken de Commissie bijeen te roepen.”

“Het stelselmatig uitstel van de beslissing is al lang geen juridische kwestie meer, het is niets anders dan het bewust politiek saboteren van een politieke tegenstander. De meerderheidspartijen sturen ons kwaadwillig steeds wandelen. Zij willen ons een hak zetten”, reageert Peter Mertens.

“De grote moeilijkheid is dat er in België geen effectief rechtsmiddel is tegen deze malafide praktijken van het parlement zelf”, stelt Peter Mertens. “Politieke partijen van de oppositie of hun vertegenwoordigers en kandidaten kunnen nergens terecht om beslissingen over verkiezingsuitslagen of partijfinanciering aan te vechten. Daardoor zijn we totaal afhankelijk van de willekeur van de meerderheidspartijen. En die nemen geen wettelijke beslissingen, maar politieke beslissingen, of die nu stroken met de wet of niet.”

Het systeem in België neemt een loopje met democratische basisbeginselen. De GRECO vraagt al jaren “de invoering van een systeem voor toezicht op de financiering van partijen en campagnes dat zo onafhankelijk mogelijk is van de politieke partijen zelf”.1

De PVDA eist de uitbetaling van de dotaties waar zij als nationale partij recht op heeft. De PVDA heeft opnieuw de bevoegde commissie van het parlement2 bijeenroepen maar ziet gaan andere mogelijkheid dan ook een procedure op te starten tegen de Belgische Staat bij de GRECO, een organisatie die toeziet op corruptie in parlementen.

Persdienst PVDA

1. Zie https://rm.coe.int/16806c2ac1 - Derde tussentijds rapport (Greco RC-III (2014) 20F) dat aandringt op “invoering van een systeem voor toezicht op de financiering van partijen en campagnes, dat zo onafhankelijk mogelijk is van de politieke partijen zelf”. In elk nieuw evaluatierapport sindsdien stelt de GRECO vast dat het advies niet werd uitgevoerd.
2 De Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen.


 


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet