Francis Dagrin

Francis werkte 35 jaar lang bij Audi Vorst en was ook 20 jaar syndicaal afgevaardigde. Een man die de realiteit van de werkvloer door en door kent. Klassenstrijd is voor hem geen inhoudsloos begrip, integendeel. In het Parlement zal hij die klassenstrijd volop leven inblazen.

Portrait de Francis Dagrin avec un microphone.