We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Ilona Vandenberghe

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

Ilona Vandenberghe is leerkracht Spaans in het volwassenenonderwijs en PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement.
In haar politieke ambities richt Ilona zich op het realiseren van betaalbaar wonen, kwalitatief openbaar vervoer en meer middelen voor het onderwijs.

Volg Ilona Vandenberghe op:

Ilona Vandenberghe

Ilona Vandenberghe, met een indrukwekkende 35 jaar ervaring in het onderwijs op diverse niveaus, is momenteel een enthousiaste lerares Spaans in het volwassenenonderwijs. Haar diepe betrokkenheid bij het onderwijsveld is duidelijk; ze merkt op hoe bezuinigingen, verhoogde werkdruk, en toenemende administratie leiden tot een uitstroom van onderwijzend personeel. Ilona voelt zich volledig op haar plaats tussen de mensen, of het nu aan de fabriekspoort is, in de wijken, of binnen het brede maatschappelijke middenveld.

Thuis deelt Ilona haar leven met haar vriend en hun kat Wilma. Haar vrije tijd brengt ze graag door met stevige wandelingen in de bergen en het lezen van boeken, met een voorliefde voor werken van Spaanstalige auteurs. Ze heeft een passie voor verschillende culturen en haar favoriete evenement is ManiFiesta, het Feest van de Solidariteit.

In haar politieke ambities richt Ilona zich op het realiseren van betaalbaar wonen en kwalitatief openbaar vervoer in het Vlaams Parlement.

Het is ondertussen een probleem in heel wat steden en het is ook erg duidelijk in Oostende : betaalbaar wonen, nochtans een basisrecht, is een grote zorg en bron van stress voor veel mensen”

Ilona Vandenberghe

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

Ilona uit haar bezorgdheid over de hoge huur- en koopprijzen op de private markt, waarbij zelfs de renovatiekosten nog buiten beschouwing gelaten zijn. Volgens haar zijn deze prijzen voor velen onbetaalbaar. Ilona wijst ook op het schrijnende tekort aan sociale woningen, resulterend in lange wachtlijsten, wat volgens haar bijdraagt aan een ernstige wooncrisis. Ze pleit voor het inperken van de macht van projectontwikkelaars, die volgens haar overal dure woningen bouwen voor hoge winsten. Ilona benadrukt de noodzaak van een woonbeleid dat zich focust op 100% duurzame, energiezuinige en betaalbare woningen als topprioriteit.

Ilona spreekt ook haar zorgen uit over het openbaar vervoer, dat volgens haar te lijden heeft onder bezuinigingen. Ze benoemt specifieke problemen, zoals het sluiten van stationsloketten, het afschaffen van treinritten, en het verdwijnen van bushaltes, wat volgens haar leidt tot moeilijke bereikbaarheid van veel plaatsen zonder auto. Ilona pleit voor meer investeringen in een sterk, efficiënt en goed vertakt openbaar vervoersnetwerk.