We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Jan Busselen

PVDA-vertegenwoordiger in het Brussels Parlement

Jan is PVDA-parlementslid in het Brussels Parlement. Hij is muzikant van opleiding en woont in Jette. Zijn betrokkenheid in verschillende middenveldprojecten (Hart Boven Hard, Platform tegen haat en terreur, etc) vormt de basis voor zijn maatschappelijke inzet. Cultuur, gezondheidszorg, onderwijs en armoede zijn thema's waarrond hij als parlementslid actief is.

Portrait de Jan Busselen.