John Beugnies

John is bediende in een steenbakkerij. De leden van het Waals Parlement krijgen van hem een uitnodiging om daar een stage te lopen. Zouden ze de mensen dan nog langer willen laten werken? Volksvertegenwoordigers mogen niet los staan van het leven van werkende mensen. John zal hen dat echte leven klaar en duidelijk laten zien.

Portrait de John Beugnies.