Mensen met een beperking moeten boven armoedegrens kunnen leven

Op zes jaar tijd is er geen verbetering gekomen voor mensen met een beperking, blijkt uit een rapport van Unia. PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders, zelf fiere vader van een dochter met een beperking, wordt daar boos van. “We willen dat mensen met een beperking boven de armoedegrens kunnen leven.”