Een vluchtelingenkamp aan de Turks-Syrische grens. (Foto Wikimedia Commons)

Woensdag 9 oktober startte het Turkse leger een militair offensief in het noorden van Syrië. Er is sprake van minstens vijftien doden bij lucht- en grondaanvallen. Net als veel waarnemers vreest de PVDA voor een onvoorspelbare oorlog op grotere schaal.

Het Midden-Oosten staat opnieuw in vuur en vlam, na al drie decennia van luchtaanvallen, oorlog en bezetting onder leiding van de VS. Die werden daarin trouwens dikwijls gevolgd door Europese landen, waaronder België, dat de voorbije jaren deelnam aan luchtbombardementen boven Syrië.

Het doelwit van NAVO-land Turkije is naar eigen zeggen het leger van de Koerdische Democratische Unie in Syrië, de YPG. Maar net als bij de vorige oorlogen is het de hele lokale bevolking, van welke nationaliteit, geloof of origine ook, die het slachtoffer zal zijn. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt dat het om honderdduizenden mensen kan gaan, terwijl de humanitaire noden in de regio al zo groot zijn, met onder andere miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije en elders.

Net als bij de vorige oorlogen zijn de geostrategische belangen van Washington de enige constante beweegreden voor de voortdurende schendingen van het internationaal recht, de militaire inmenging en de wisselingen van allianties van de VS. De Syrische Koerden doen daar vandaag eens te meer een wrange ervaring mee op.

De PVDA wil dat België in de VN-Veiligheidsraad aandringt op de noodzaak van dialoog en onderhandelingen tussen alle betrokken partijen uit de regio, en op onverkort respect voor het internationaal recht. Dat betekent in de eerste plaats dat alle Amerikaanse en Europese troepen weg moeten uit heel het Midden-Oosten en dat het Turkse leger weg blijft uit Syrië. Het is aan de Syriërs en aan niemand anders om over hun land en staatsinrichting te beslissen.


4 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Hannes Van Huyck
  heeft gereageerd 2019-10-11 16:07:30 +0200
  Wat is eigenlijk het probleem, beste PVDA, dat jullie hier geen duidelijk standpunt over willen innemen? Een fascist als Erdogan bedreigt een revolutionair socialistisch gebied, Rojava, en er wordt met geen woord over gerept? Rojava is niet Turkije nee, maar ook niet Syrie! Het is een autonome regio die zichzelf wenst te bevrijden van alle imperialistische staatsmachten. Steun ze dan dedjuu! Jullie beginnen steeds meer op Groen te lijken. Dit artikel rukt alles uit z’n politieke context met heel ongelijke machtsverhoudingen en pleit op een bijna progressief-liberale manier voor “diplomatie” en “dialoog”.

  Hebben jullie teveel Turkse kiezers? Of is Rojava te “anarchistisch” naar jullie post-bolsjewistische mening om enige woorden aan vuil te maken? Nog tien jaar en jullie zijn volbloed sociaaldemocraten geworden. Je krijgt misschien wel meer kiezers, maar je verliest zo je achterban met jarenlange waardevolle praktijkervaring, kennis en inzicht in het proces van sociale verandering dat niet gemeten kan worden met hoeveel stemmen je krijgt. Ik geloof jullie gewoon niet meer…
 • Peter Ceulemans
  heeft gereageerd 2019-10-11 07:48:25 +0200
  Zoals ik op Manifiesta dit jaar mocht vernemen van een PVDA verkozene in Gent (van Turkse origine): Turkije ligt nu eenmaal ver van België, dus het is niet zo belangrijk om consequent te zijn over wat daar zo al reilt en zeilt. Dit in een paneldebat over hoe de strijd aan gaan met Extreem-Rechts. Dit terwijl de Gentse politie een kameraad van ons waarschuwde vooral geen panel debatjes te organiseren over Rojava in Gent, daar ze “de veiligheid niet konden garanderen”. Grijze Wolven, ziet u. Voor wie Turkse affaires iets te ver van het bed liggen: Grijze Wolven zijn een Turks Extreem Rechtse knokploeg die dus ook in het Gentse actief is. En waar sommige politici uit linkse partijen graag mee op de foto gaan staan. Zo dichtbij ligt Turkije dan wel weer.
  Spijtig genoeg ligt Rojava nog net iets verder dan Turkije voor de PVDA.
 • Marc Van Hecke
  heeft gereageerd 2019-10-10 18:58:19 +0200
  Sorry, een heel slecht artikel. Wie zijn de Syriërs die moeten beslissen, geen woord over Rojava, blijkbaar een project dat jullie niet steunen, en neen dit keer zullen het de Syrische Koerden zijn die het slachtoffer worden. Geen enkele vraag om een no fly zone in te stellen. Wat een verschil met Karabulut van de SP in Nederland. Sorry, socialisme is internationalisme en dit is helaas een artikel dat alles wil verdoezelen en geen enkele duidelijkheid schept. Duidelijkheid is zeggen, we veroordelen dictator Erdogan, we steunen Rojava, we steunen het zelfbeschikkingsrecht van de Koerden. Erdogan zit in eigen land op de knieen, daarom heeft hij een imperialistische oorlog nodig. Dat is, volgens mijn bescheiden mening, een marxistisch standpunt.
 • Gerrit Herders
  heeft gereageerd 2019-10-10 15:42:13 +0200
  Waarom schrijft de PvdA alleen (terecht overigens) over het menselijk leed en niet over de politieke achtergronden, het uitschakelen van de ISIS en haar Koerdische hulptroepen? Als deze uitgeschakeld zijn kan er pas sprake zijn van vrede in het gebied. Dialoog? Met wie? de fascisten? Dat geloven jullie toch zelf niet hoop ik.

We hebben jouw steun nodig