Minimumdienstverlening in gevangenissen: PVDA hekelt machtsvertoon Koen Geens

De gevangenis van Sint-Gillis. (Foto M0tty / Wikimedia Commons)

De PVDA interpelleerde gisteren in de Kamer minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de eenzijdige beslissing om de bemiddeling met de vakbonden over de invoering van een minimumdienstverlening in de gevangenissen stop te zetten.

“We zijn niet te spreken over het voornemen van de minister om de minimumdienstverlening door te drukken, zoals blijkt uit het antwoord op onze vraag”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. “Van bij het begin verzetten wij ons tegen zo’n opgelegde minimumdienstverlening. Door het overleg met de vakbonden op te blazen en zijn wil door te drukken, bevestigt Koen Geens dat het zijn werkelijke bedoeling is om het stakingsrecht van het gevangenispersoneel volledig af te breken.”

Minister Geens besliste eenzijdig om de procedure te beëindigen, terwijl er al een bemiddelaar aan de slag was en er op dinsdag 14 januari ook al een overleg was. De vakbonden hadden trouwens, zoals afgesproken, een plan voorgesteld om de minimumdienstverlening volgens de verschillende juridische teksten en veiligheidsregels toe te passen.

De regering wilde zelfs niet reageren op het voorstel van de vakbonden, wat de bemiddelaar nochtans had gevraagd. De minister kondigde gewoon aan dat hij de vergadering annuleerde.

“De minister leeft niet alleen de bemiddelingsprocedure niet na, hij heeft vandaag in de plenaire vergadering gezegd ‘dat zijn geduld grenzen heeft’, waarmee hij liet verstaan dat hij zijn wil zal doordrukken”, zegt Gaby Colebunders. “Ondertussen weten we dat de regering een minimumdienstverlening wil waarbij ongeveer 70% van het personeel moet worden ingezet, wat bijna zoveel is als op veel ‘normale’ dagen. Dat betekent eenvoudigweg het stakingsrecht afbreken.”

De PVDA herinnert eraan dat de cipiers al jaren protesteren omdat minister Geens al die tijd zijn eigen beloftes niet nakomt. Het gaat van kwaad naar erger met de overbevolking en de onderbezetting. “De gevangenissen worden aan hun lot overgelaten en de cipiers worden geminacht”, zegt Gaby Colebunders. “Met deze regering is er in onze gevangenissen al elke dag een minimumdienstverlening. En dat is een probleem voor de cipiers en voor de gevangenen. Maar gevangenissen die niet goed werken, vormen ook een gevaar voor onze samenleving. Het is een onverantwoord beleid, en de cipiers klagen dat al heel lang aan. Vandaag wil de minister hen de mond snoeren.”

“Wij steunen het gemeenschappelijk vakbondsfront, en de eisen om weer te investeren in justitie en het stakingsrecht te verdedigen”, besluit Gaby Colebunders.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Nicole Heindryckx
    heeft gereageerd 2020-01-25 18:27:46 +0100
    Ja, waar hebben we dat onlangs nog gezien?? Dat de CD&V denkt hier het Hitlertje te mogen uithangen, en eenzijdig een beslissing te nemen om de “werkmens” nog meer te fnuiken. Ah, ja! Bij de VRT… Daar hadden ze ook een bemiddelaar aangesteld. Die meneer sprak met iedereen. Maakte een verslag, en gaf dat aan onze Luc Van den Brande… CD&V boei in de branding. Als voorzitter van de raad van Bestuur oordeelde hij EENZIJDIG dat er NIET moest overlegd worden, en de CEO Lembrechts ging de laan uit. Andere leden van de raad van Bestuur en “onze” Benjamin Dalle vonden het niet nodig om het rapport zelfs maar te ontvangen. De beslissing stond immers al lang als een paal boven water. De CEO moest buiten.

    Nu dachten ze dat hier ook nog eens zachtjes over te doen… Pech !! Brute Pech !! Geen rekening gehouden met de cipiers en de vakbonden. Chapeau Heren, Hoed Af !! Hoeveel jaar zijn we nu al aan het klooien om meer plaatsen in de gevangenissen, en vooral MEER cipiers. Die mensen riskeren bij wijze van spreken elke dag hun leven. Want wie daar voor 10-tallen jaren of levenslang achter de tralies zit, dat zijn geen misdienaars hoor !! Een serieuze verloning is een “MUST” en het recht op een minimum bezetting om hen toe te laten een stakingsactie op touw te zetten is “ONBETWISTBAAR”… Als ze daar gaan aan tornen, dan gaan er straks nog vele anderen volgen… Trein- en buschauffeurs, en andere openbare (of gedeeltelijk openbare diensten) hebben binnen een paar jaar GEEN stakingsrecht meer. 75 jaar geleden hadden we Achiles Van Acker. De grondlegger van het sociaal recht voor de werkmens. Gaan we de klok nu echt 100 jaar terugdraaien??

We hebben jouw steun nodig