Minister De Block verstopt problemen rond borstkankergeneesmiddel Femara

.

Minister De Block reageerde deze week laconiek dat het probleem met het tekort aan het borstkankergeneesmiddel Femara volledig van de baan is. Niets blijkt minder waar. PVDA-kamerlid Sofie Merckx, mede-auteur van de studie, kreeg na de onthullingen mails in handen van de producent van Femara én van de groothandel waaruit blijkt Femara nog altijd niet beschikbaar is. Producent Novartis heeft zelfs een speciale telefonische hulplijn voor de apothekers.

Omdat verschillende patiënten bij haar alarm sloegen, nam de PVDA in een studie de onbeschikbaarheid van het borstkankergeneesmiddel Femara onder de loep. Het tekort is geen toeval, zo bleek, maar het resultaat van een bewuste strategie van de farma-industrie die met geneesmiddelenstocks speelt om haar winstmarges op te drijven. Dokter Sofie Merckx: "Na onze onthullingen stuurde producent Novartis mij een mail. Daarin geeft het bedrijf toe dat er wel degelijk een tekort is en dat dit pas vanaf volgende week opgelost zou zijn. Begin juli stelde de minister dat het probleem op 26 juli zou opgelost zijn. Dat bleek niet waar. Gisteren stelde ze dat er geen probleem meer is. Ook dat is niet waar. Ze ontkent het probleem gewoon en kan het dus ook niet oplossen.”

De PVDA vraagt minister De Block het probleem niet langer te minimaliseren, laat staan te ontkennen, en onmiddellijk het nodige te doen om Novartis te verplichten Femara opnieuw beschikbaar te stellen. De linkse partij eist volledige duidelijkheid over de oorzaak van de stockbreuk en zal de actoren ondervragen in een hoorzitting die later deze maand gepland staat in de commissie Volksgezondheid.

De oorzaak van het tekort blijft ondertussen volstrekt onduidelijk. “In een bericht deze zomer heeft het kabinet van minister De Block het over een productieprobleem bij producent Novartis. Ook groothandelaar/verdeler Febelco legde gisteren in een bericht aan alle apothekers de fout bij Novartis”, gaat Sofie Merckx verder. “Novartis legt in die mail het productieprobleem bij tekorten van generische varianten van Femara die een verhoogde productie van Femara noodzakelijk maakten, maar de ‘onverwachte stockbreuk’ van generische variant Letrozol lag bij de firma Sandoz en dat is, jawel, een divisie van Novartis zelf.”

Het rondje zwartepieten bevestigt alleen wat de PVDA-studie al aantoonde: er is wel degelijk een tekort aan Femara en noch producent Novartis, noch groothandelaar Febelco kunnen er een afdoende verklaring voor geven. “Dat vergroot alleen maar het vermoeden dat er effectief winstbelangen achter zitten”, zegt Sofie Merckx. “En als kers op de taart wijst Novartis in een mail bovendien patiënten met de vinger, omdat die stocks van Femara zouden aanleggen. Dat is alsof terecht ongeruste patiënten verantwoordelijk zijn voor de tekorten die de industrie zélf gecreëerd heeft!”

Later deze maand zijn er in de commissie Volksgezondheid van de federale Kamer hoorzittingen gepland over de geneesmiddelentekorten. De PVDA – die met Kamerlid Thierry Warmoes deze Kamercommissie voorzit – nam het initiatief voor deze hoorzittingen naar aanleiding van de onbeschikbaarheid van het antibioticum Clamoxyl. “Gezien de actualiteit willen we deze hoorzittingen nu ook uitbreiden naar de case van Femara. Wij willen de waarheid kennen. De patiënten hebben recht op transparantie”, besluit dokter Sofie Merckx.