Minister Vandenbroucke wil 1850 bladzijden aan wettelijke bepalingen op één namiddag door het parlement jagen

-

De Kamercommissie Gezondheid krijgt deze namiddag welgeteld één halve dag de tijd om 1850 bladzijden aan diverse wettelijke bepalingen inzake gezondheid goed te keuren. De PVDA is niet te spreken over de manier waarop minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het parlementair debat eens te meer met de voeten treedt. Het wetsontwerp omvat ook zeer betwistbare bepalingen, zoals de oprichting van een nieuwe databank met gevoelige gezondheidsgegevens, die beheerd zou worden door de fel omstreden Frank Robben.

‘De minister ziet de bespreking in het parlement als een loutere formaliteit en een verplicht nummertje dat zo snel mogelijk en zonder al te veel tegenspraak afgehandeld moet worden’, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. ‘De parlementsleden van de meerderheid hebben er blijkbaar geen probleem mee dat hun rol beperkt blijft tot het regelmatig op het groene knopje komen drukken. Wij daarentegen willen de tijd kunnen nemen om de voorgestelde wetgeving grondig door te nemen en daar waar nodig advies in te winnen bij actoren op het terrein. Dat kan niet op zo’n korte termijn.’

De linkse partij struikelt in het bijzonder over vier wetsartikelen, die een doorn in het oog zijn van Nabil Boukili, de specialist gegevensbescherming van de PVDA in de Kamer. ‘Met deze wet zet de regering een nieuwe mega-databank op poten met al onze medische (verwijs)voorschriften. Dat roept heel wat vragen op over de bescherming van deze zeer gevoelige gegevens’, waarschuwt hij. ‘De databank zal onder andere door het RIZIV beheerd worden. Maar in de feiten is het de vzw SMALS, onder leiding van Frank Robben, die het monopolie heeft op alle IT-projecten van de overheid. De heer Robben bevindt zich echter in het centrum van meerdere belangenconflicten: hij is op elk niveau betrokken bij het beheer van de persoonsgegevens in ons land, waarbij hij zowel als controleur als gecontroleerde optreedt. En in deze context zou hij nu ook de controle krijgen over een nieuwe databank met zo’n gevoelige gegevens?’ Boukili hekelt de inconsequente houding van bepaalde partijen: ‘Sommige regeringspartijen vragen dat de heer Robben van de gegevensbeschermingsautoriteit wordt uitgesloten. Dan verbaast het mij te zien dat Vivaldi zijn greep op onze gegevens hiermee juist verstevigt.’

Het voorliggende wetsontwerp past de wetgeving aan op de meest uiteenlopende domeinen van het gezondheidsbeleid. ‘Het verandert de regelgeving op verschillende domeinen, gaande van de ziekenhuiswetgeving en de ereloonsupplementen, over zaken als thuishospitalisatie en het geneesmiddelenbeleid tot en met een aanpassing van de euthanasiewet. De minister heeft hier minstens een jaar lang achter de schermen aan gewerkt. Dit weekend pas werd de laatste hand gelegd, want we kregen gisterenavond (zondag) nog een aantal laatste aanpassingen toegemaild. Dan is het wel bijzonder cynisch om de 1850 bladzijden aan nieuwe regels die hieruit voortkomen, nu op een drafje door het parlement te willen jagen zonder grondig parlementair debat’, besluit Sofie Merckx.