Ministerraad moet zich inzetten om arbeidsomstandigheden en lonen werknemers te verbeteren

(Foto Unsplash)

De beperkte ministerraad, uitgebreid met de voorzitters van de tien traditionele partijen, heeft deze zaterdag nieuwe maatregelen genomen op het gebied van economie en gezondheid. Samengevat: geschenken aan bedrijven, weinig steun voor werknemers. 

Raoul Hedebouw: "In plaats van kwetsbare groepen aan te porren om in slecht beschermde sleutelsectoren aan de slag te gaan en daarbij de sociale zekerheid te ondermijnen, zou de regering zich moeten inspannen om de gezondheids- en loonvoorwaarden te verbeteren.

Of ze nu uit de eerste of tweede lijn komen, op het terrein klinkt hetzelfde verhaal. Of het nu gaat om zorgkundigen, postbeambten, mensen in de voeding, de winkels, de logistiek, de zorg... deze vrouwen en mannen werken in sterk ongezonde omstandigheden en dikwijls voor veel te lage lonen.

"Overal ontbreekt het de werknemers en werkneemsters in de essentiële sectoren aan maskers, handschoenen, desinfecterende gels en andere beschermingsmiddelen. We dachten dat de regering deze gezondheidsnoodsituatie ging aanpakken. Wij dachten ook dat ze ging beantwoorden aan de noden op het gebied van de lonen van de economisch werklozen. Maar het tegenovergestelde gebeurt",  zegt de nationale woordvoerder en federaal volksvertegenwoordiger.

Sinds het begin van de crisis houdt het land zich recht dankzij de vrouwen en mannen die in de eerste lijn aan de slag zijn en dankzij de sociale zekerheid die instaat voor de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en voor het geld voor de gezondheidszorg. Desondanks besliste de ministerraad dat bedrijven in kritieke sectoren belastingvrijstellingen voor overuren kunnen genieten - waardoor de sociale zekerheid dus wordt ondermijnd - en versterking kunnen krijgen van de meest kwetsbare groepen: studenten, asielzoekers, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tijdelijk werklozen die niet meer kunnen rondkomen, of werknemers die tijdens de crisis bij een andere werkgever zijn "uitgeleend". 

De PVDA vindt dat de gezondheid van de werknemers voorrang moet krijgen op de winst van de bedrijven. Daarom stelt zij de volgende prioriteiten voor:

  • verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van de eerste en de tweede lijn; Alle nodige beschermingsmateriaal voor de gezondheid moet dringend worden gevonden.
  • een inkomensgarantie voor de economisch werklozen via een uitzonderlijke coronataks van 5% op de vermogens van meer dan 3 miljoen euro.