N-VA-bestuur Edegem hakt in op gemeentepersoneel en dienstverlening

.

Vorige week maakte het Edegemse gemeentebestuur zijn plannen voor de gemeente bekend. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA er een volstrekte meerderheid. Het bestuur leverde niets minder dan een oorlogsverklaring af. Het wil 30% snoeien in het personeelsbestand van de gemeente. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt.

Vakbondsafgevaardigde Paul Vandenbussche (ACV) maakte in de pers bekend dat zestig personeelsleden slecht nieuws hebben gekregen. Mensen die met pensioen gaan, worden niet meer vervangen. Tijdelijke contracten worden niet verlengd, er komen ook naakte ontslagen. Huisvuilophaling en onderhoud van het Ecopark zouden vanaf juli 2020 uitbesteed worden aan intercommunale IGEAN. Het onderhoud van groen, van straten en gebouwen wordt ge-outsourcet. Maar daar blijft het niet bij.

Het Huis Hellemans wordt in concessie gegeven. Ook tal van diensten, de poetsdienst, Hangar 27, de dienst onthaalmoeders en de buitenschoolse kinderopvang IBO worden geprivatiseerd. Het gratis festival Rock@edegem gaat vanaf 2021 in privéhanden. En de logistieke ondersteuning aan verenigingen, wijken en buurt én het schoolbusvervoer stopgezet.

Het nieuwe plan komt bovenop de vroegere besparingen van de afgelopen bestuursperiode. Want er wast toen al de uitverkoop van gemeentelijke gronden, het opdoeken van de cel evenementen en het zwembad, het afstoten en privatiseren van OCMW diensten met warme maaltijden en poetsdienst. Onder het nieuwe bestuur wil N-VA nog harder gaan.

Stank voor dank

Het is onaanvaardbaar dat de jobs van gemeentepersoneel in Edegem door het N-VA-bestuur geviseerd worden. Veel diensten werken de afgelopen jaren al in steeds moeilijker omstandigheden. Die mensen geven jarenlang het beste van zichzelf om de Edegemnaar van goeie dienstverlening te voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een shockbehandeling en een uitleg over de financiële toestand laat het bestuur uitschijnen dat zijn besparingsplan onvermijdelijk zou zijn. Dat is natuurlijk allesbehalve het geval. Net zoals het politieke keuzes zijn om miljarden te besteden aan F-35’s, aan uittredingsvergoedingen en aan dure prestigeprojecten als het vrijetijdscentrum (VTC), is het even goed een keuze om in te zetten in personeel en dienstverlening.

Die huidige toestand is bovendien het resultaat van beleid dat N-VA de afgelopen jaren voerde: lokaal, Vlaams en federaal. Eerst gaan ze pps-constructies opzetten met projectontwikkelaars. Dat zijn partnerschappen met privéondernemingen om de kosten van grote projecten uit de balansen te weren. De peperdure rekening volgt achteraf. In Edegem gebeurde het met het nieuwe gemeentehuis, de gemeentehallen, de heraanleg van het gemeenteplein en de renovatie van het oude gemeentehuis.

Daarnaast schuiven ze op Vlaams niveau steeds meer bevoegdheden door naar het lokale niveau, terwijl subsidies zelfs niet geïndexeerd worden. Waardoor gemeenten ondergefinancierd geraken vanuit Vlaanderen. Op federaal vlak sloeg voormalig N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt dan weer een krater in de begroting met zijn ongefinancierde taxshift. En wie is uiteindelijk de pineut van slecht beleid? Het gemeentepersoneel en de burgers.

Steun het protest dat opkomt voor jobs en dienstverlening

Maar wie denkt dat het stadsbestuur het slachtoffer is van het vroegere beleid heeft het mis. De uitverkoop van gemeentelijke diensten aan externe firma’s, die er zoveel mogelijk winst uit kunnen maken, het terugbrengen van gemeentediensten tot een minimum, het schrappen van statutaire tewerkstelling, het zijn stuk voor stuk doelstellingen op zich voor de N-VA. Het potje dat van de gemeentefinanciën werd gemaakt is niet meer dan een handige aanleiding om die te bereiken.

De Vlaamse regering besliste in het regeerakkoord om de verplichte gemeenschapsdienst weer in te voeren. En dan zie je het verhaal heel dichtbij komen van de Rotterdamse Harry, die eerst ontslagen werd als gemeente-arbeider maar wat later weer straten moest gaan vegen om zijn uitkering te behouden. Dit kan niet de toekomst van onze samenleving zijn.

Met de PVDA geven we dan ook voluit onze steun aan elk verzet dat gaat voor volledig behoud van tewerkstelling en de uitverkoop van diensten stopt. Met kwalitatieve dienstverlening, met correct betaalde, werkbare en stabiele jobs. Geen Edegem van de winst, maar een warm en sociaal Edegem.

(Foto’s: ACV Openbare Diensten. https://www.facebook.com/acv.antwlok/)


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet