Nabil Boukili (PVDA) over de situatie van mensen zonder papieren

PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili. (Foto Belga)

Donderdag interpelleerde PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili in de Kamer premier De Croo (Open Vld) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) over de situatie van mensen zonder papieren. Hier volgt zijn interpellatie.

“Meneer de eerste minister, meneer de staatssecretaris, vandaag hebben we het over mensen zonder papieren. En dat is niet iets abstracts. We hebben het over de arbeiders die je op de bouwwerven tegenkomt, we hebben het over de ober die je op een terrasje een drankje serveert, we hebben het over de groenteboer bij wie je je groenten koopt.

Deze werkende mensen maken deel uit van onze samenleving en dragen bij aan onze economie. Zij betalen huur en zij consumeren. En toch hebben zij geen rechten, geen sociale bescherming. Ze worden ingeschakeld als we hen nodig hebben, zoals voor de renovatie van het metrostation Kunst-Wet, waar mensen zonder papieren hebben gewerkt, maar ze hebben geen sociale erkenning.

Deze hypocrisie heeft gevolgen: deze mensen worden buitensporig uitgebuit. Ze krijgen soms maar 5 euro per uur betaald. Als het al zoveel is! Ik ken mensen aan wie een loon van 1.000 euro wordt beloofd en die aan het eind van de maand 300 of 400 euro krijgen. En ze kunnen niet eens een klacht indienen. Deze situatie is, net als die van de hele werkende klasse, verslechterd door de gezondheidscrisis.

Daarom is er een breed front gevormd met intellectuelen, hoogleraars, rectoren, middenveldorganisaties en vakbonden. Ze steunen hen in deze moeilijke situatie en eisen duidelijke en objectieve regularisatiecriteria.

Meer dan 26.000 handtekeningen uit het middenveld ondersteunen die eisen. Meneer de staatssecretaris, zelfs binnen uw regering zijn partijen zoals de PS of Ecolo opgestaan om een oplossing voor deze situatie te vragen. Ik moedig hen aan en steun hen in dit streven. Ik hoorde u in de Vlaamse pers zeggen dat de PVDA achter deze hongerstaking zat. Dit toont uw gebrek aan kennis van het dossier en van het terrein. Meneer de staatssecretaris, u weet heel goed dat de PVDA er geen voorstander van is om meteen naar een hongerstaking als actiemiddel te grijpen. De realiteit is dat uw beleid voor deze situatie verantwoordelijk is.

Dus, meneer de staatssecretaris, gaat u eindelijk duidelijke en objectieve criteria invoeren om een uitweg te vinden voor deze dramatische situatie?”

Volg de PVDA op de voet