Nationale Evaluatiecommissie publiceert verslag: “Ons land is klaar om abortuswet te hervormen”

PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx

De Nationale Evaluatiecommissie over zwangerschapsafbreking heeft een nieuw verslag uit. De PVDA bestudeerde het grondig en stelt vast dat het verslag bevestigt dat het wetsvoorstel dat de komende weken in de Kamer ter stemming wordt voorgelegd, gegrond is. Het vorige verslag van de Evaluatiecommissie dateerde uit 2011 en er werd dan ook reikhalzend naar uitgekeken.

Het nieuwe verslag stelt dat in 2017 472 Belgische vrouwen naar Nederland zijn gereisd om hun zwangerschap na meer dan twaalf weken te onderbreken. PVDA-volksvertegenwoordigster en arts Sofie Merckx: “Bijna 500 vrouwen per jaar reizen naar Nederland om een abortus te ondergaan. We moeten de wet wijzigen om die vrouwen hier te kunnen verzorgen. Het gaat om de volksgezondheid.”

Ter herinnering, in het wetsvoorstel zitten drie belangrijke elementen: de uitbreiding van de wettelijke termijn, waarbinnen abortus mogelijk is, van 12 naar 18 weken; de verkorting van de verplichte bedenktijd van 6 naar 2 dagen; en het schrappen van alle specifieke strafmaatregelen. De Kamercommissie Justitie nam op 20 december 2019 het wetsvoorstel in tweede lezing aan.

Het verslag van de Evaluatiecommissie bevestigt wat Sofie Merckx zei tijdens de debatten in eerste lezing in de Commissie Justitie: “De abortuscentra doen voortreffelijk werk. 99% van de vrouwen heeft geen complicaties bij een zwangerschapsonderbreking. Over het algemeen daalt het aantal abortussen onder jongeren in België. We zijn klaar om deze extra uitdaging aan te gaan.”

In het verslag wordt ook het belang van gratis anticonceptiemiddelen benadrukt. Sinds oktober 2013 kunnen anticonceptiemiddelen terugbetaald worden voor vrouwen onder de 21 jaar. Het aantal abortussen in deze doelgroep is aanzienlijk gedaald. Merckx pleit actief voor de terugbetaling van anticonceptiemiddelen voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd: “Dit verslag toont aan dat we de financiële drempels moeten wegwerken.”

Ze voegt eraan toe: “Nochtans wordt er vastgesteld dat meer dan de helft van de vrouwen die in 2017 een abortus hebben ondergaan, anticonceptie gebruikten. Met andere woorden, hoewel het aantal vrouwen die een zwangerschapsonderbreking ondergaan daalt, zullen abortussen altijd een realiteit zijn voor vrouwen.”

De PVDA hoopt dat de debatten rustig zullen kunnen voortgezet worden en gebaseerd zijn op deze wetenschappelijke gegevens, zodat een meerderheid voor dit wetsvoorstel kan worden gevonden om abortus volledig uit het strafwetboek te halen, en de keuzevrijheid van vrouwen vast te leggen.