5 multinationals vervuilen bijna evenveel als alle gezinnen samen maar krijgen toch miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds

Engie-Electrabel, Total, ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil, dat zijn de 5 multinationals die verantwoordelijk zijn voor 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen in België. En toch krijgen zij miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds. Tot dat onthutsend besluit komt de PVDA in een nieuwe studie op basis van de tabellen van het Europese emissiehandelssysteem ETS en cijfers van het klimaatfonds.

donderdag 19 december 2019

5 multinationals vervuilen bijna evenveel als alle gezinnen samen maar krijgen toch miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds

Download de studie.

“Dat een handvol grote bedrijven verantwoordelijk is voor 20% van de klimaatvervuiling, zet de contouren van het klimaatdebat op scherp. Twintig procent, dat is bijna evenveel als de geschatte totale uitstoot van alle Belgische huishoudens samen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet ons land een manier vinden om de uitstoot van deze topvervuilers sterk en snel te verminderen. Enkel dan is een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid mogelijk” stelt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams parlement resoluut.

En het zijn net deze bedrijven die miljoenen subsidies ontvangen uit het klimaatfonds ... om te blijven vervuilen. De PVDA berekent dat de Top 5 grootvervuilers niet minder dan 10 miljoen euro aan Vlaamse subsidies ontving in 2018. “Ter compensatie van de energiefactuur die in België hoger ligt dan in de buurlanden” is de reden die daarvoor gegeven wordt door de Vlaamse regering. In 2020 zou dit bedrag zelfs stijgen tot 25 miljoen euro. “Gewone gezinnen ontvangen geen steun voor de gestegen energiefacturen, maar ultrarijke topvervuilers wel? Dat is de wereld op zijn kop” hekelt Jos D’Haese. Bovendien boeken deze vijf multinationals samen wel 10 miljard euro winst en betalen ze gemiddeld nauwelijks 4,2% belasting, wat neerkomt op een fiscale korting van 2,7 miljard euro in 2018.

Het Europese ETS-systeem, waar België in 2005 is ingestapt, houdt de grootindustrie buiten de nationale klimaatplannen. Deze multinationals dragen niets bij aan de klimaatinspanningen. Dat het ETS systeem niet in staat is om de topvervuilers aan te zetten om iets aan hun uitstoot te doen, wordt inmiddels al vijftien jaar in de praktijk bewezen. De federale overheid verwacht zelfs dat de uitstoot van de Belgische ETS-sector de komende jaren nog zal stijgen …

Voor de PVDA is het duidelijk dat een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid onmogelijk is zonder de grote vervuilers aan te pakken. “Dat kunnen we doen door bindende normen in te voeren voor multinationals. Net zoals we normen hebben opgelegd om de zure regen of het gat in de ozonlaag te bestrijden. Daarvoor moet België uit het ETS-systeem stappen. Door de normen af te stemmen per sector en per bedrijf, kan ons land een voorbeeld geven voor een daadkrachtige en sociaal rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis”, besluit Jos D’Haese