75 jaar na Hiroshima-Nagasaki: België moet actie ondernemen tegen kernwapens

Gevaarlijk voor de mensheid en kostelijk: redenen genoeg om kernwapens te verbieden. De Belgische regering weigert echter om zich te engageren tegen kernwapens en tolereert ze op haar grondgebied. In een steeds gevaarlijker wordende wereld en in het licht van een ongekende pandemie is het tijd om de prioriteiten te herzien.

donderdag 6 augustus 2020

75 jaar na Hiroshima-Nagasaki: België moet actie ondernemen tegen kernwapens

Vijfenzeventig jaar geleden lieten de VS twee kernbommen vallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Deze bombardementen hebben aan tienduizenden mensen het leven gekost. De nucleaire dreiging voor de wereld blijft vandaag groot. Op 23 januari 2020 verklaarden in Washington D.C. de verantwoordelijken van het zeer gerespecteerde Bulletin van de Atoomwetenschappers: "De mensheid wordt nog steeds geconfronteerd met twee gelijktijdige existentiële gevaren - nucleaire oorlog en klimaatverandering - die worden verergerd door een vermenigvuldigingsfactor voor deze dreiging, namelijk de cyberinformatieoorlog, die het vermogen van de samenleving om te reageren vermindert. De internationale veiligheidssituatie is rampzalig, niet alleen omdat deze bedreigingen bestaan, maar ook omdat de wereldleiders de internationale politieke infrastructuur om ze aan te pakken hebben laten uithollen". Na een zorgvuldige beoordeling van de dreiging van een kernoorlog gedurende meer dan 70 jaar, concludeert het "Bulletin" dat de voorwaarden voor een kernoorlog nooit groter zijn geweest dan in 2020: "Het is 100 seconden voor middernacht", besluiten de wetenschappers.

Kernwapens moeten dringend worden ontmanteld

Vandaag is meer dan 90 % van de 13.865 kernwapens in de wereld in handen van Rusland en de Verenigde Staten. Met zijn 300 tot 400 kernwapens en een militair budget dat 3 tot 4 keer lager ligt dan dat van de VS loopt China op het vlak van kernbewapening ver achter op de VS. In het afgelopen decennium is het militaire budget van China echter aanzienlijk gegroeid ten aanzien van de almaar toenemende militaire omsingeling door de Verenigde Staten. De wetenschappelijke en technologische vooruitgang van China is een nachtmerrie voor de Verenigde Staten.

In plaats van de wapenwedloop te willen stoppen, verhoogt de Amerikaanse regering haar uitgaven. De regering van voormalig president Obama startte zo een meerjarenplan van ongeveer 1000 miljard dollar (!) om de kernwapens te moderniseren. Trump zette wat voor hem was besloten voort en versterkte dat nog (zie kader).

De jaarlijkse militaire uitgaven van de NAVO-landen bedragen meer dan 1 biljoen dollar. De regering Michel bleef niet achter: ze besliste om F-35 jachtbommenwerpers te kopen, die in staat zijn om kernwapens te dragen, voor een bedrag van 9,2 miljard euro over tien jaar. Diezelfde federale regering bezuinigde, met name in de gezondheidszorg. Een budgettaire keuze die enkele maanden later, toen de coronaviruscrisis uitbrak, dramatisch zou blijken te zijn: tekort aan personeel, gebrek aan medisch materiaal, geen strategische reserve van maskers... en met de tweede golf die in ons land komt is het helaas nog niet voorbij.

Trump zet stappen terug in de beëindiging van de kernwedloop

Merk op dat de Amerikaanse regering sedert 2002 het in 1972 ondertekende ABM-verdrag, dat antiballistische raketten verbiedt, al had aan de kaak gesteld. Met dat verdrag kwam er een einde aan de nucleaire wapenwedloop. Tegelijkertijd huldigt de NAVO nog steeds de doctrine van nucleaire first strike. Dat betekent dat de NAVO weigert te verklaren dat zij enkel kernwapens zal gebruiken als ze zelf nucleair wordt aangevallen. Bovendien blijft de NAVO, in strijd met internationale verdragen, kernwapens handhaven in Duitsland, Turkije, Italië, Griekenland, Nederland en België (op de basis van Kleine-Brogel). De nieuwigheid van Donald Trump is vooral merkbaar in de ontmanteling van instellingen en overeenkomsten die voor een fragiel internationaal evenwicht zorgen en die de mars naar een wereldoorlog "temperen":

- in 2018, terugtrekking uit het Iraanse nucleaire akkoord;
- in 2019, terugtrekking uit het verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten inzake een verbod op middellange afstandsraketten (500 tot 5500 km);
- Op 21 mei 2020, terugtrekking uit een verdrag dat 35 landen toestaat om luchtverkenningen uit te voeren op het grondgebied van de 34 andere ondertekenaars (een overeenkomst die het mogelijk maakt om geheime militaire concentraties te identificeren met het oog op transparantie).
- de bereidheid om zich terug te trekken uit een overeenkomst tussen de Russen en de Amerikanen die het aantal kernkoppen in beide landen beperkt.