We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

9 miljard van onze lonen naar bedrijfswinsten: give us back our money

De regering-Michel-De Wever vergrootte de ongelijkheid in ons land. Op vier jaar tijd verloren wij meer dan 9 miljard euro aan loon. En dat geld ging rechtstreeks naar de bedrijfswinsten, die daardoor recordhoogtes bereikten. “Het is onaanvaardbaar dat werkende mensen alleen maar kruimels krijgen. De lonen moeten stijgen”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

zondag 17 februari 2019

9 miljard van onze lonen naar bedrijfswinsten: give us back our money

“Het voorbije jaar zijn de winsten van de multinationals verdubbeld”, zegt Raoul Hedebouw. “In België streken de aandeelhouders 12 miljard euro aan dividenden op, een stijging van 26%. En wat kregen de werknemers? Kruimels. Regering en werkgevers laten de komende twee jaar maar een loonstijging van 0,8% toe.”

Lees hier de studie van de PVDA-studiedienst

+ 26% voor aandeelhouders, maar 0,8% voor werknemers? Onaanvaardbaar!

De regering-Michel-De Wever deed er alles aan om de rijkdom die de werknemers produceren, zo veel mogelijk in de zakken van de superrijken terecht te doen komen.

Indexsprong, loonstop, flexi-jobs, verstrenging van de loonwet van 1996 ...  Door al die maatregelen is het aandeel van de lonen in het bruto binnenlands product (bbp, de geproduceerde welvaart dus) in vier jaar tijd met 2,06% gedaald. Het winstaandeel steeg met 2,34%.

“De werknemers zijn dus voor meer dan 9 miljard euro bestolen en de rijke aandeelhouders hebben meer dan 10 miljard euro extra gekregen”, hekelt Raoul Hedebouw. Om het aandeel van de lonen terug op het niveau van 2014 te brengen, moeten de lonen met 4,2% stijgen, dat is een loonsverhoging van 127 euro per maand voor een mediaanloon.

“Nooit eerder was het aandeel van de winsten in het bbp zo hoog", aldus Raoul Hedebouw. En ondertussen hebben steeds meer werkende mensen moeite om rond te komen. Alles stijgt: energiefacturen, ziekenhuisfacturen, prijzen van consumptiegoederen ... maar de lonen zouden amper mogen stijgen? Dat kan niet. Voor veel mensen is de maat vol. Het is tijd om de lonen echt te verhogen om zuurstof en koopkracht terug te geven aan gezinnen.”

Het is tijd om de rijkdom eerlijker te herverdelen. Daarom eist de PVDA:

  1. Een algemene loonsverhoging van 3% voor de periode 2019-2020
  2. Een aanzienlijke verhoging van het minimumloon, dat moet worden opgetrokken tot 14 euro per uur
  3. De intrekking van de wet die de lonen blokkeert en verhindert dat ze stijgen (Wet van 1996)

“Die maatregelen kunnen helpen om het tij te keren”, zegt Raoul Hedebouw. “Onder de regering-Michel-De Wever is de ongelijkheid toegenomen. De miljoenen werknemers die elke dag de rijkdom in dit land produceren, zien zelfs steeds minder van die geproduceerde rijkdom. Het zijn de rijke aandeelhouders die de rijkdom in hun zakken steken. Een verhoging van de lonen, vooral van het minimumloon, zou ademruimte geven, in het bijzonder aan de vele gezinnen die elke maand moeite hebben om rond te komen. Een loonsverhoging geeft ook ademruimte aan de economie. Onze studie toont duidelijk aan dat er ruimte is voor verbetering. Nu moeten we strijden om die te krijgen. Daarom zullen wij de gele, de rode en de groene hesjes die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid blijven steunen.”