Big Pharma spendeert miljoenen aan lobbywerk: PVDA wil maatregelen

Big Pharma kijkt niet op een cent als het aankomt op het blokkeren van de opheffing van de patenten op het Covid-vaccin. De farmalobby loopt de deur van beleidsmakers plat en geeft miljoenen uit om de besluitvorming te beïnvloeden. Ook in ons land zet de farma-industrie haar lobbymachine in gang, ontdekte de PVDA.

maandag 14 juni 2021

Big Pharma spendeert miljoenen aan lobbywerk: PVDA wil maatregelen

“Farmareus Pfizer en lobby-organisatie pharma.be staan ingeschreven in het lobbyregister van de Kamer. Maar met wie zij afspreken, waarover en hoe vaak komen we niet te weten. We moeten dringend paal en perk stellen aan dit gelobby in de achterkamers van de politiek in het voordeel van Big Pharma”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. De PVDA eist volledige transparantie en dient hiervoor een wetsvoorstel in.

Lees de volledige studie

Big Pharma spendeert op Europees niveau alleen al 36 miljoen euro aan lobbywerk. Dat ontdekte de ngo Corporate Europe Observatory in het Europese Transparantieregister. De farma-industrie haalt duidelijk alles uit de kast om het voorstel om de patenten op het Covid-vaccin op te heffen te blokkeren.

Deze onthullingen zette de PVDA ertoe aan om de farmalobby in ons land ook eens onder de loep te nemen. “In het lobbyregister van de Kamer staan vandaag vijf namen van vertegenwoordigers van farmaceutisch bedrijf Pfizer en van de lobby van de farmaceutische bedrijven in België, pharma.be. Twee belangrijke hoofdrolspelers die zich de laatste weken sterk verzetten tegen het opheffen van de patenten op het Covid-vaccin”, aldus PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, die al sinds april 2020 op tafel klopt om te vermijden dat het Covid-vaccin onder een patent valt. 

“Wie te weten wil komen met wie zij afspraken en hoe vaak, komt van een kale reis terug. Deze informatie wordt gewoon niet bijgehouden”, gaat Sofie Merckx verder. “Op deze manier is het lobbyregister een lege doos en is er helemaal geen sprake van enige transparantie.” 

Europarlementslid Marc Botenga (PVDA) strijdt al sinds het begin van de pandemie in het Europees Parlement voor meer transparantie. “290 lobbyisten en een budget van meer dan 36 miljoen euro: we kunnen spreken van een heus lobby-leger. We moeten dringend deze almacht van Big Pharma breken. Het is niet aan hen om onze wetten te schrijven. De eisen van het Europees burgerinitiatief ‘No Profit on Pandemic’ om het Covid-vaccin uit de handen van Big Pharma te halen, zijn actueler dan ooit”, aldus Marc Botenga.

De PVDA dient in de Kamer een wetsvoorstel in om volledige transparantie van de lobbycontacten in de politiek te garanderen. “Elk lobbycontact moet gedetailleerd aangegeven worden. We willen hierbij weten met wie men afspreekt, waarover en hoe vaak. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat aan alle wetteksten een lijst wordt toegevoegd met een overzicht van alle personen die het wetgevend proces beïnvloed hebben. Wanneer lobbyisten wetgevende teksten hebben geschreven voor de regering of voor parlementsleden, moet dat meegedeeld worden”, besluit Sofie Merckx.