Bijna helft woonzorgcentra slaat prijs op, PVDA vraagt sociale noodmaatregelen

Bijna de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen heeft haar dagprijzen verhoogd nadat de Vlaamse regering het mogelijk maakte om een extra indexering door te voeren. “De regering wil voorkomen dat woonzorgcentra in slechte papieren terecht zouden komen, maar vergeet dat de bewoners de facturen wel moeten kunnen betalen”, reageert Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. "Wij pleiten voor een noodplan om sociale drama's te vermijden. Het kan toch niet dat mensen op hun oude dag moeten aankloppen bij hun kinderen of het OCMW om de nodige zorg te kunnen betalen? Er is nood aan een maximumfactuur in de woonzorgcentra, zodat mensen nooit meer betalen als hun pensioen."

woensdag 22 juni 2022

Bijna helft woonzorgcentra slaat prijs op, PVDA vraagt sociale noodmaatregelen

Naar aanleiding van de hoge inflatie maakte de Vlaamse Regering het mogelijk voor woonzorgcentra om de dagprijzen voor bewoners bijkomend te indexeren. Uit een schriftelijke vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) blijkt dat maar liefst 367 woonzorgcentra gebruik maken van die kans. “In die woonzorgcentra stijgen de prijzen daardoor gemiddeld met 6.77%, ofwel zo’n 125 euro”, zegt Vandecasteele (PVDA). “Een verblijf in een woonzorgcentrum kostte voor de indexeringen al 1.850 euro per maand. Als je weet dat een gemiddeld werknemerspensioen amper 1.330 euro bedraagt, dan is het duidelijk dat talloze ouderen in de problemen gaan komen. Het kan toch niet dat je moet aankloppen bij kinderen of het OCMW om de rusthuisfactuur te betalen. Is dit hoe de Vlaamse Regering omgaat met mensen die heel hun leven hebben bijgedragen?” 

Opvallend is bovendien dat slechts 1 op 3 van de openbare woonzorgcentra haar prijzen indexeert. Dat is een pak minder dan bij de private woonzorgcentra, waar het om ongeveer de helft van de voorzieningen gaat. “In de openbare ouderenzorg rekent men de stijgende kosten minder vaak door aan de bewoners. En dat terwijl een openbaar woonzorgcentrum gemiddeld al meer dan 250 euro goedkoper is dan een commercieel woonzorgcentrum”, stelt Vandecasteele. “Een openbare ouderenzorg blijft de beste garantie voor enigszins betaalbare prijzen.”

De PVDA vraagt maatregelen om de ouderenzorg betaalbaar te maken. “Wij stellen een noodplan voor. Het zorgbudget van 130 euro waar rusthuisbewoners recht op hebben is al 10 jaar niet meer geïndexeerd. Als de dagprijzen geïndexeerd kunnen worden, waarom zou dat dan niet het geval zijn voor het zorgbudget?”, vraagt Vandecasteele zich af. “Daarnaast vragen we een verbod op prijsverhogingen bij winstgevende zorggroepen. Maar vooral is er een maximumfactuur nodig: dat betekent dat de prijs voor een verblijf in een woonzorgcentrum nooit hoger kan zijn dan iemands pensioen. Daarvoor moeten de pensioenen omhoog en de prijzen van woonzorgcentra omlaag”, besluit Vandecasteele. 

 


Dossier: indexering dagprijs

Resultaat schriftelijke vraag over de indexering dagprijs

  • Tussen 1 maart 2022, de datum waarop het mogelijk werd om na 6 maanden een indexatie toe te passen, en 28 april 2022 (meest recente momentopname) dienden 367 voorzieningen een indexatiedossier in. Geen enkel dossier werd geweigerd. 
  • De gemiddelde indexering voor de 367 voorzieningen bedroeg 6.77%. Dat betekent een prijsstijging van gemiddeld 124 euro voor die voorzieningen. 
  • Het gaat om 221 van de vzw’s (51%), 83 van de commerciële (47%) en 72 van de openbare (33%) woonzorgcentra

Algemene info 

  • Prijsstijging mogelijk door invoering dubbele indexatie (na 6 maand reeds mogelijkheid indexering ipv elk jaar)
  • Op 12 jaar tijd werd factuur woonzorgcentrum reeds 600 euro per maand duurder (€1.250 in 2009 naar €1.850 in 2021)