Brandmerken van Rusland als ‘staatsponsor van terrorisme’: waarom de PVDA zich onthoudt

De meerderheid in het Vlaams Parlement diende een resolutie in waarin Rusland wordt aangewezen als ‘staatssponsor van terrorisme’. De PVDA steunt de krachtige veroordeling van Rusland in deze tekst, zoals ze dat ook al eerder deed. Oorlogsmisdaden, van wie dan ook, moeten gestraft worden. Daar diende de PVDA in juli zelf nog een resolutie voor in. Net zoals bij een eerdere resolutie in het Europees Parlement steunt de PVDA de eis om Rusland het etiket van terroristische staat te geven echter niet. Die actie riskeert de situatie enkel verder te escaleren, ten koste van de werkende klasse die opnieuw het gelag zal betalen van alle sancties en tegensancties. Daarom zal de PVDA zich onthouden bij de stemming in het Vlaams Parlement. 

woensdag 21 december 2022

Brandmerken van Rusland als ‘staatsponsor van terrorisme’: waarom de PVDA zich onthoudt

Rusland bestempelen als “staatssponsor van terrorisme” riskeert de onderhandelingen over de uitvoer van Oekraïens graan en de veiligheid van kerncentrales, die zich op het strijdperk bevinden, in gevaar te brengen. Die onderhandelingen zijn nochtans essentieel om verdere escalatie en grotere rampen te voorkomen. Van Rusland een paria-staat maken betekent in feite de deur sluiten voor elke mogelijkheid tot onderhandelingen en diplomatie.

Dat is een van de redenen waarom zelfs de Verenigde Staten vooralsnog de stap niet zetten om Rusland als terroristische staat aan te duiden. In september merkte de woordvoerster van president Joe Biden op dat “het aanduiden van Rusland als een staat die terrorisme steunt, de uitvoer van voedsel zou kunnen vertragen en akkoorden over het vervoer van goederen via de Zwarte Zee in gevaar zou kunnen brengen”.

“Ik wil niet dat er in de toekomst nog afspraken worden gemaakt met Rusland”, zei Karl Vanlouwe (N-VA) echter in het debat over de resolutie. Op die manier zet de resolutie een akkoord als dat over de export van Oekraïens graan bewust op de helling, met alle gevolgen van dien voor de voedselzekerheid en de prijzen in de winkel.

Natuurlijk moeten oorlogsmisdaden bestraft worden. Oorlog is op zich al een misdaad. Het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof bevat een gedetailleerde lijst van oorlogsmisdaden (artikel 8), die voor dit Hof kunnen en moeten worden vervolgd. Dat zou een solide rechtsgrondslag voor de vervolging en veroordeling van deze misdrijven bieden, zonder belangrijke onderhandelingen in gevaar te brengen. Dat is waarom de PVDA de resolutie in het Vlaams Parlement niet steunt.

Bekijk de volledige tussenkomst van PVDA-fractieleider Jos D’Haese over de resolutie in het Vlaams Parlement. Hieronder of via deze link.