Commissie overstromingen: traditionele partijen ontlopen verantwoordelijkheid

De traditionele partijen houden elkaar de hand boven het hoofd. Ze houden de PVDA bewust buiten de besprekingen en bedisselen de conclusies van de commissie over de overstromingen onder elkaar. De PVDA wijst op vier essentiële zaken die de conclusies van de traditionele partijen niet aanraken.

donderdag 24 maart 2022

Commissie overstromingen: traditionele partijen ontlopen verantwoordelijkheid

“Mijn gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers die vandaag nog steeds in de miserie zitten. En ik ben boos. Boos als ik zie dat de traditionele partijen elkaar de hand boven het hoofd houden door de conclusies van de commissie overstromingen onder elkaar vast te leggen. In het geniep, door de PVDA uit te sluiten”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Julien Liradelfo. 

Er zijn vier essentiële zaken die de traditionele partijen in hun conclusies niet aanraken:

1. Stop de bezuinigingen. Tijdens de overstromingen hebben we de prijs betaald voor jaren van desinvestering in openbare diensten. Er zijn te weinig middelen voor het beheer van de stuwdammen, er werd bespaard op de Civiele Bescherming, op het onderhoud van rivieren... Het is tijd om het anders te doen en de openbare diensten te versterken. 

2. De versnippering van bevoegdheden kost levens. De verdeling van de bevoegdheden in België is absurd. Een druppel water die in de wolken hangt, is federale materie, maar zodra ie op de grond valt, wordt het een bevoegdheid van de gewesten. En dat had dramatische gevolgen vorige zomer. In geval van een crisis moet er een duidelijke en eenduidige commandolijn zijn.

3. Het welzijn van de slachtoffers van de ramp moet voorrang krijgen op de winsten van de verzekeringen. De grote verzekeringsmaatschappijen zijn er altijd snel bij om de premies op te strijken, maar als het erop aankomt de slachtoffers te vergoeden, dan geven ze niet thuis. En ze krijgen daarvoor de steun van de regering. De verzekeringsmaatschappijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Burgers betalen 100% van hun premie, de verzekering moet dan ook 100% van de schade betalen.

4. De slachtoffers verdienen respect. Men heeft systematisch geweigerd de slachtoffers van rampen te horen en nu zien we het resultaat. Ze voelen zich in de steek gelaten, ze hebben problemen met de verzekering, de hulpdiensten hebben onvoldoende middelen, er is geen een reddingsplan in geval van een dambreuk... met de mening van de slachtoffers werd nooit rekening gehouden. Het is absoluut noodzakelijk dat in elke toekomstige commissie die zich met rampen bezighoudt, wordt verplicht dat slachtoffers worden uitgenodigd.

Vanaf het begin zijn wij op het terrein actief om de slachtoffers van de ramp te helpen en hun eisen naar het parlement te brengen. De traditionele partijen willen zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Wij blijven strijden opdat de mensen die deze crisis moeten doormaken, het respect krijgen dat ze verdienen.