"Corruptieschandaal toont structurele problemen met geldcultuur in Europees Parlement” Marc Botenga (PVDA-europeesparlementslid)

“Het Europees Parlement is een ons-kent-ons omgeving waar een cultuur van straffeloosheid heerst. Dat moet nu veranderen.” Marc Botenga, Europees Parlementslid voor de PVDA reageert bijzonder boos op het corruptieschandaal in het Europees Parlement. Dit weekend kwam uit dat het Belgische parket daar onderzoek naar voert. Vier mensen, waaronder vicevoorzitster van het Parlement Eva Kaili, werden opgepakt omdat ze mogelijk geldsommen ontvingen van Qatar. De PVDA eiste daarom reeds een bijzonder debat over de kwestie in de plenaire zitting van het Europees Parlement. De linkse partij vraagt echter vooral structurele maatregelen tegen corruptie en belangenvermenging, ook door grote kapitaalgroepen.

maandag 12 december 2022

"Corruptieschandaal toont structurele problemen met geldcultuur in Europees Parlement” Marc Botenga (PVDA-europeesparlementslid)

“Ik vrees dat dit schandaal nog verder gaat dan wat we nu in de pers lezen,” zegt Marc Botenga. “Eva Kaili kan natuurlijk niet aanblijven, maar we moeten kijken naar de structuren. Beïnvloeding via allerlei lobby’s is schering en inslag in het Europees Parlement. Iedere echte transparantie mankeert.” De sociaaldemocratische fractie wordt in het hart getroffen. Naast de sociaaldemocratische vicevoorzitster van het Parlement, Eva Kaili, duiken ook de namen van Belgische en Italiaanse sociaaldemocraten in het dossier op.

De PVDA benadrukt dat het vermoeden van onschuld voor ieder moet gelden, maar vindt dat de ngo Transparency International terecht spreekt over een “cultuur van straffeloosheid” en gebrek aan onafhankelijke controle. De partij vraagt daarom een ethisch controlecomité met reële onderzoeksbevoegdheid. Dat moet ook andere Europese instellingen onder de loep kunnen nemen. “De Europese Commissie zou liefst een tandeloos ethisch comité willen voorstellen,” stelt Botenga. “We moeten dit schandaal nu aangrijpen om te zorgen voor echte transparantie en controle.” De partij vraagt ook de dringende versterking van de bestaande regels inzake belangenconflicten en draaideuren in de Europese instellingen.

Het huidige schandaal illustreert, volgens de linkse partij, wederom dat de hoge inkomens en onkostenvergoedingen van Europese Parlementsleden helemaal geen garantie bieden tegen corruptie. “Het is net omgekeerd,” vindt Marc Botenga. “Het vergemakkelijkt normvervaging. Door hun hoge inkomens, verliezen Europarlementsleden makkelijk ieder gevoel met de realiteit. Het probleem is dat de Europese parlementsleden niet leven zoals de gewone mensen, maar zoals de Europese bourgeoisie. Daarom stellen wij regelmatig voor drastisch in die inkomens te snijden.” Daarom blijven wij als PVDA-verkozenen leven aan een gemiddeld werknemersloon.

De PVDA wil dat er, naast naar illegale financieringsstromen, ook gekeken wordt naar legale vormen van beïnvloeding en mogelijke belangenconflicten. De linkse partij herinnert eraan dat Open-VLD Europarlementslid Guy Verhofstadt jaarlijks naar schatting tot 300.000 euro krijgt via nevenjobs, bij onder meer investeringsmaatschappij Sofina, bovenop zijn salaris. "Dat onthulde de website Politico. De website riep Verhofstadt uit tot “Biggest Hustler” in het Europees Parlement. “Hoe onafhankelijk ben je echt als Europees parlementslid, als je naast je job nog voor tienduizenden euro’s per maand bijverdient?” vraagt Botenga zich af. “Op zijn minst stelt dat de vraag van belangenvermenging.”