Covid-19-vaccin: steeds minder transparantie omtrent Big Pharma-contracten

De leden van het Europees parlement kregen deze week inzage in drie nieuwe contracten die de Europese Commissie heeft gesloten met farmareuzen Pfizer, Moderna en Novavax. Maar dat gebeurde onder nauwgezet toezicht.

vrijdag 5 november 2021

Covid-19-vaccin: steeds minder transparantie omtrent Big Pharma-contracten

Marc Botenga, Europees volksvertegenwoordiger voor de PVDA, was een van de eersten die inzage kreeg in de oorspronkelijke contracten, waarna hij een aantal belangrijke passages aan de kaak stelde. Nu werd hem de toegang geweigerd tot de nieuwe contracten. Een medewerker van de PVDA slaagde erin om een afspraak te maken om vandaag de contracten te bekijken. Slechts zeven medewerkers bevinden zich in deze situatie.

“Dertig minuten inzagetijd voor ingewikkelde wetteksten van tientallen bladzijden ... Dat is beslist geen transparantie”, zegt Marc Botenga. “Het wordt zelfs slechter: toen de eerste contracten beetje bij beetje door alle parlementsleden mochten worden ingekeken, kregen we nog 45 minuten om de contracten in te zien. Nu krijgen slechts 24 van de 705 leden van het Europees Parlement toegang tot de documenten, en voor slechts 30 minuten. Als dit zo doorgaat, zal een handvol gekozen volksvertegenwoordigers straks nog een paar minuten krijgen om de titel en de tussenkoppen te lezen.”

De voorwaarden voor toegang tot de contracten zijn zeer restrictief: de leden van het Europees Parlement moeten zich naar beveiligde ruimten in het Parlement begeven, waar ze geheimhouding in acht moeten nemen, geen foto's mogen maken en zich niet mogen laten bijstaan door medewerkers of juridische deskundigen.

Bovendien werd bij het raadplegen van eerdere contracten gevoelige informatie – zoals de prijs – zwart gemaakt. Volgens Marc Botenga valt dit niet goed te praten: “Transparantie moet democratische controle op deze contracten mogelijk maken, in plaats van het debat te muilkorven. Toestaan dat slechts enkele leden van het Europees Parlement inzage krijgen, onder streng toezicht en met strikte geheimhouding, is echt geen transparantie. Het is precies het tegenovergestelde: het is een manier om te voorkomen dat informatie naar buiten komt. Dit zijn zeer belangrijke documenten die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn, of ze nu Europees parlementslid zijn of niet.”

In oktober nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot volledige transparantie omtrent de vaccincontracten. De Commissie weigert koppig het verzoek van het Parlement in te willigen. Volgens de PVDA mag de transparantie van deze contracten niet afhangen van de goodwill van multinationals. De linkse partij verzoekt de Europese Commissie de volledige contracten zelf te publiceren en te zorgen voor complete transparantie voor alle bedrijven en vaccins.

“De PVDA vraagt volledige transparantie over de voorkoopcontracten voor het vaccin, evenals over de financiële afspraken die erachter zitten. Vaccins tegen Covid-19 zijn in het belang van iedereen en mogen geen middel zijn voor Big Pharma om enorme winsten te maken”, besluit Marc Botenga, die het Europees burgerinitiatief voor transparantie en de opheffing van vaccinpatenten steunt.