CREG bevestigt: federale regering kán in ons land een overwinsttaks invoeren

Deze voormiddag bevestigde energieregulator CREG tijdens een hoorzitting in de Kamer dat de federale regering wel degelijk op nationaal niveau kan ingrijpen om de overwinsten in de energiesector af te romen. PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens grijpt deze opening aan om een nieuw voorstel van overwinsttaks naar Italiaans model op tafel te leggen.

dinsdag 13 september 2022

CREG bevestigt: federale regering kán in ons land een overwinsttaks invoeren

Een juridische analyse van de energiewaakhond bracht een concrete piste aan het licht om de zogenaamde wurgcontracten met Engie-Electrabel te omzeilen.

Mertens reikt de andere partijen de hand om nu snel te schakelen: “Dit is een uniek momentum om de overwinsten in ons land te belasten. Laat ons dit grijpen en de opbrengst gebruiken om de energiefacturen van gezinnen en kleine zelfstandigen zo snel mogelijk te laten zakken. De sociale en economische urgentie was nooit zo groot.”

“De analyse van de CREG stemt overeen met het advies dat wij zelf ingewonnen hebben bij een gespecialiseerd fiscaal advocatenkantoor”, legt Peter Mertens uit. “Door een algemene overwinsttaks in te voeren, die niet specifiek de nucleaire productie viseert, maar alle overwinsten die momenteel in de energiesector worden geboekt, kunnen we de wurgcontracten met Engie-Electrabel omzeilen. Dat is trouwens ook de manier waarop de Italiaanse overheid de overwinsten afroomt. Wij hebben ons precies op dit Italiaanse model geïnspireerd om een nieuw voorstel uit te werken dat we volgende week dinsdag op de agenda van de Kamercommissie Energie zetten. Zoals de CREG zelf eerder suggereerde, stellen wij een algemene belasting voor die 70% van de overwinsten afroomt.”

Na de Europese energietop vorige week, gaf minister Van der Straeten nog aan te wachten op een Europees initiatief om de overwinsten af te romen. “Precies zes maanden geleden deed de minister exact dezelfde belofte: als er tegen juni geen Europees initiatief kwam, zou de regering zélf ingrijpen op nationaal niveau. Wél, die deadline is vandaag ruimschoots overschreden en, vooral, met het juridisch advies dat de CREG vandaag geeft, staat de federale regering niets meer in de weg om actie te ondernemen”, aldus Peter Mertens.

De linkse partij kaart de waanzinnige overwinsten al sinds het uitbreken van de energiecrisis aan. “Wij berekenden hoe Engie fluitend rijk wordt en op koers ligt om 9 miljard euro overwinsten te boeken. De bestaande nucleaire taksen zijn ruimschoots ontoereikend en romen hier amper 17% vanaf. Als de regering niet ingrijpt, mag Engie dus 7,5 miljard extra cashen op de kap van gezinnen en zelfstandigen die kreunen onder de crisis”, besluit Mertens.